PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til storfe: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: >7 × 106 og <21 × 106 levende attenuerte mikrokonidier av Trichophyton verrucosum stamme 130, gelatin, sakkarose, natriumklorid, dinatriumfosfatdihydrat, kaliumdihydrogenfosfat. II) Hetteglass: Vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Levende, frysetørret, attenuert vaksine av Trichophyton verrucosum stamme 130.

Indikasjoner 

Til aktiv immunisering av storfe mot ringorm forårsaket av Trichophyton verrucosum både i friske og ringormsmittede besetninger.

Kontraindikasjoner 

Dyr med kliniske symptomer på ringorm bør ikke vaksineres, da vaksinasjon i enkelte tilfeller kan forverre eksisterende lesjoner.

Bivirkninger

På noen dyr kan en liten skorpe oppstå på injeksjonsstedet. Denne heles av seg selv etter noen få uker.

Rapportering av bivirkninger


Drektighet/Laktasjon

Vaksinasjon i de 2 siste månedene av drektigheten bør unngås.

Dosering 

Pulveret rekonstitueres i medfølgende oppløsningsvæske (10 ml). Rist godt før bruk. Injiser intramuskulært, helst i nakken av hensyn til hudkvaliteten. Kalver opp til 4 måneder: 2 ml. Eldre dyr: 4 ml. Hele besetningen vaksineres 2 ganger med 10-14 dagers mellomrom. Senere kan bare nyfødte kalver og dyr som blir bragt inn i besetningen vaksineres. Det er ikke nødvendig å vaksinere dyr som tidligere har hatt ringorm. Best mulig utbytte av ringormvaksinen oppnås hvis man i tillegg til vaksinasjonen foretar grundig rengjøring og desinfisering av bygninger og utstyr for å inaktivere ringormsporer.

Overdosering/Forgiftning

Kun lokale reaksjoner og svak temperaturstigning har vist seg ved vaksinering med 10 ganger normal dose.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ingen.
Slakt: 14 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares kaldt (2-8°C). Beskyttes mot lys. Rekonstituert vaksine må brukes innen 6 timer.

Andre opplysninger 

Når man vaksinerer en ringorminfisert besetning, kan noen av dyrene som vaksineres befinne seg i inkubasjonsstadiet av sykdommen. Noen av disse kan, til tross for vaksineringen, få tegn på klinisk ringorm pga. den naturlige infeksjonen. Disse dyrene vil utvikle immunitet enten fra vaksinen eller som følge av den naturlige infeksjonen.

 

Pakninger og SPC

Bovilis Ringvac vet., PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
storfe1 sett (hettegl.)008506C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 29.01.2015


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.07.2010