LYOFILISAT OG VÆSKE TIL NESESPRAY, suspensjon til storfe: 1 dose (2 ml) inneh.: Levende bovint respiratorisk syncytialvirus, stamme Bio 24/A 104-106 TCID50, levende bovint parainfluensa 3-virus, stamme Bio 23/A 105-107,5, trometamol, edetsyre, sukrose, dekstran 70, natriumklorid, kaliumklorid, dinatriumhydrogenfosfatdodekahydrat, kaliumdihydrogenfosfat, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer aktiv immunitet mot bovint respiratorisk syncytialvirus og parainfluensa 3-virus.

Indikasjoner 

Til aktiv immunisering av kalver fra 10 dagers alder, mot bovint respiratorisk syncytialvirus (BRSV) og bovint parainfluensa 3-virus (PI3V), for å redusere mengde og varighet av utskillelse av begge virus fra nesen. Immunitet er vist fra 10 dager etter vaksinering. Varighet av immunitet 12 uker.

Bivirkninger

Svært sjeldne (<1/10 000): Overfølsomhetsreaksjon.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Nærvær av maternelle antistoffer ved tidspunkt for vaksinering påvirker ikke vaksinens effekt hos ungdyr. Vaksiner kun friske dyr. Vaksinerte kalver kan skille ut vaksinestammene BRSV og PI3V i opptil 6 dager, og spredning av vaksinevirus til uvaksinerte kalver kan derfor ikke utelukkes. Dyr skal vaksineres ≥10 dager før kritisk periode med stress eller høy infeksjonsrisiko, som omplassering eller transport, eller tidlig på høsten. For optimalt resultat bør alle kalver i besetningen vaksineres. Overfølsomhetsreaksjon kan kreve passende symptomatisk behandling.

Interaksjoner 

Ingen informasjon. Om vaksinering skal gis før/etter andre veterinærpreparater, må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes under drektighet og diegiving.

Dosering 

2 ml rekonstituert vaksine, 1 ml i hvert nesebor, til kalver fra 10 dagers alder. Tilberedning/Håndtering: Rekonstituer vaksinen ved å tilsette medfølgende væske aseptisk til hetteglasset med lyofilisat. Bland godt. Etter rekonstituering er væsken opaliserende med gulaktig til rosaaktig farge. Nødvendig volum trekkes opp fra hetteglasset vha. sprøyte m/kanyle, hvor kanylen erstattes med vedlagte intranasale applikator før intranasal administrering. Alternativt beholdes vasksinen i hetteglasset og gis nasalt via en intranasal flerdoseapplikator. Den intranasale applikatoren brukes til å spraye vaksinen i dyrets nesebor i form av små dråper på 30-100 µm. Skal ikke blandes med andre preparater, unntatt anbefalt oppløsningsvæske. Administrering: Nasal bruk. Bruk ny intranasal applikator til hvert dyr, for å unngå infeksjonsoverføring. Intranasale applikatorer skal benyttes ved administrering av vaksinen. Disse må bestilles separat.

Overdosering/Forgiftning

Et lett og forbigående nesesekret er sett de første 3 dagene etter gitt overdose, uten negative følger for andre dyr i kontakt med det vaksinerte dyret.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot direkte sollys. Holdbarhet etter rekonstituering: 2 timer ved høyst 25°C.

 

Pakninger

Bovalto Respi 2, LYOFILISAT OG VÆSKE TIL NESESPRAY, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
storfe 5 doser (hettegl.) 391995 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Bovalto Respi 2 LYOFILISAT OG VÆSKE TIL NESESPRAY, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.06.2021


Sist endret: 23.06.2021