INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning til storfe, kalv, gris, hund, hest, rev og mink: 1 ml inneh.: Tiaminhydroklorid 5 mg, riboflavin (som riboflavinnatriumfosfat) 3 mg, nikotinamid 20 mg, pyridoksinhydroklorid 2 mg, dekspantenol 12 mg, cyanokobalamin 20 μg, benzylalkohol, polyoxyl-35-ricinusolje, natriumklorid, natriumhydroksid, dinatriumedetat, jernklorid, saltsyre og vann til injeksjonvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Konsentrert B-vitamin-preparat.
Virkningsmekanisme: B-vitaminene inngår i en lang rekke enzymer og ko-enzymer som har betydning for energiomsetningen av karbohydrater, fett og aminosyrer i organismen.
Absorpsjon: Vannløslige B-vitaminer opptas hurtig fra injeksjonsstedet og deponeres ikke.

Indikasjoner 

Storfe, kalv, gris, hund, hest rev og mink: B-avitaminoser og B-hypovitaminoser. Enteritter, stomatitter, dermatitter, anoreksi, anemi, kramper. Svekkelsestilstander og rekonvalesens. Tilskuddsbehandling etter lengre tids kjemoterapeutika- og antibiotikabehandling. Kalv: Kronisk trommesjuke og diaré. Hest: Periodisk øyebetennelse.

Bivirkninger

Allergiske reaksjoner kan i svært sjeldne tilfeller ses etter bruk.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved parenteral inngift kan allergiske reaksjoner forekomme.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og diegiving.

Dosering 

Ved alvorlige mangeltilstander bør behandlingen gjentas. Hest og storfe: 15-20 ml. Kalv og gris: 5-10 ml. Smågris: 2 ml. Hund og rev: 2-5 ml. Mink: 1-2 ml. Administrering: Injiseres s.c. eller i.m.

Overdosering/Forgiftning


Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C).

 

Pakninger

Becoplex vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
storfe, kalv, gris, hund, hest, rev og mink 5 × 100 ml (hettegl.) 432161 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Becoplex vet. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.03.2019


Sist endret: 24.03.2019