Baycox Sheep vet.

Bayer Animal Health GmbH

Koksidiemiddel.

ATCvet-nr.: QP51A J01

 MIKSTUR, suspensjon 50 mg/ml til lam: 1 ml inneh.: Toltrazuril 50 mg, natriumbenzoat (E 211), natriumpropionat (E 281), propylenglykol, hjelpestoffer.


Egenskaper

Klassifisering: Triazinderivat.
Virkningsmekanisme: Virker mot koksidier av slekten Eimeria. Ødelegger alle intracellulære utviklingsstadier i den ukjønnede reproduksjonsfasen (merogoni) og den kjønnede reproduksjonsfasen (gamogoni).
Absorpsjon: Langsom. Cmax: 62 mg/liter 2 dager etter tilførsel.
Halveringstid: Ca. 9 dager.
Metabolisme: Hovedmetabolitt er toltrazurilsulfon.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces.

Indikasjoner 

Til forebygging av kliniske symptomer på koksidiose og reduksjon av koksidiosespredning hos lam på gårder med tidligere verifisert koksidiose forårsaket av Eimeria crandallis eller Eimeria ovinoidalis.

Forsiktighetsregler 

Hyppig og gjentatt bruk av antiprotozomidler fra samme klasse kan føre til resistensutvikling. Alle lam i besetningen bør behandles. Hygieniske tiltak kan redusere risikoen for ovin koksidiose. Samtidig bør hygieniske forhold forbedres, spesielt mht. tørrhet og renslighet. Søl på hud eller i øyne vaskes straks av med vann. Lam som holdes innendørs gjennom hele livet skal ikke behandles etter 6 ukers alder eller ved kroppsvekt >20 kg. Gjødsel fra disse dyrene skal ikke spres på samme jorde oftere enn hvert 3. år. Toltrazurilsulfon er en stabil (halveringstid >1 år) og mobil forbindelse. Gjentatt spredning av gjødsel fra behandlede dyr kan føre til akkumulering i jord som er toksisk for planter. Kan også medføre avrenning til grunnvann.

Dosering 

Én enkelt dose på 20 mg toltrazuril/kg kroppsvekt, tilsv. 0,4 ml mikstur/kg kroppsvekt. Omrystes før bruk. For å oppnå maks. effekt, bør dyrene behandles før forventet utbrudd av kliniske symptomer, dvs. i prepatensperioden. Dersom dyrene skal behandles kollektivt, skal de grupperes etter kroppsvekt og doseres deretter, for å unngå under- eller overdosering. Kroppsvekt bør bestemmes så nøyaktig som mulig for å sikre riktig dosering.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ikke godkjent til bruk på lakterende sau som produserer melk til konsum.
Slakt: 42 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbar i 3 måneder etter anbrudd.

Sist endret: 30.08.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.07.2012


 

Pakninger og SPC


Baycox Sheep vet., MIKSTUR, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
50 mg/mllam250 ml 084651SPC_ICONC
1000 ml 123641SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.