Bacimycin

Actavis


Antibiotikum + antiseptikum.

QD06A X05 (Bacitracin, Klorheksidin)SALVE til hund, katt og storfe (kalv): 1 g inneh.: Sinkbacitracin 500 IE, klorheksidinacetat 5 mg, flytende parafin, hvit vaselin.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Bacitracin: Virker baktericid ved å hemme bakterienes celleveggdannelse. Har effekt på grampositive bakterier som stafylokokker, streptokokker og klostridier. Inaktiveres ikke av penicillinase, og penicillinaseproduserende stafylokokker er følsomme. Klorheksidin: Virker baktericid ved å ødelegge bakterienes cellemembran. Mest virksomt overfor grampositive bakterier, men har også god effekt på gramnegative bakterier og en viss effekt på noen sopparter.
Absorpsjon: Absorberes ikke i målbare mengder etter lokal påføring.

Indikasjoner 

Lokalt ved overflatiske hudinfeksjoner forårsaket av grampositive og gramnegative patogene bakterier. Impetigo, sekundærinfiserte eksemer, paronyki, furunkulose og profylaktisk ved brannsår.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Allergiske hudutslett og anafylaktisk reaksjon kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved kontakt med det indre øret kan klorheksidin virke toksisk og gi døvhet. Bruk i ørene må derfor unngås.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Kan brukes under drektighet.
Laktasjon: Kan brukes under diegiving.

Dosering 

Påsmøres 1-2 ganger daglig.

Overdosering/Forgiftning

Ikke relevant.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ikke godkjent til storfe som leverer melk til konsum.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C. Beskyttes mot frost og varme.

 

Pakninger

Bacimycin, SALVE:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hund, katt og storfe (kalv) 5 g 596072
15 g 596627 F

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Bacimycin SALVE

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.05.2018


Sist endret: 17.04.2018