AviPro THYMOVAC

Lohmann Animal Health GmbH


Vaksine mot kyllinganemivirus hos kylling.

QI01A D04 (Anemivirusvaksine, kylling)LYOFILISAT TIL BRUK I DRIKKEVANN til kylling: 1 dose inneh.: Levende kyllinganemivirus (CAV), stamme Cux-1: 104,5-105,5 TCID50, kaliumdihydrogenfosfat, dinatriumfosfatdihydrat, laktosemonohydrat, skummet melk.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer aktiv immunitet hos kylling beregnet brukt som avlsfugl og overfører passiv immunitet til avkom. Begynnende immunitet sees etter 4 uker. Immunitetvarighet 43 uker. Beskyttelse av avkom garanteres i opptil 51 uker etter vaksinering. Kyllingene er beskyttet fra de er 1 dag gamle.

Indikasjoner 

Beskyttelse av vaksinerte avlsfugler (kyllinger, fremtidige avlsfugler >8 uker) mot utskillelse av kyllinganemivirus (CAV) og overføring av viruset til egg. Til passiv beskyttelse av avkom mot kliniske symptomer og lesjoner forårsaket av blåvingesyke.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes på syke fugler.

Bivirkninger

Ingen.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksinering kan gjennomføres fra 8 ukers alder og oppover, men ikke senere enn 6 uker før eggleggingsperioden starter. Dette er for å sikre at beskyttende immunitet er utviklet før eggleggingen begynner. Vaksineviruset kan spre seg til ikke-vaksinerte kyllinger, pga. utskillelse via avføring i minst 14 dager. Overføring til ubeskyttede fugler må unngås da viruset kan gi kliniske symptomer hos svært unge kyllinger. Unngå spredning til verpehøns, fugler som nærmer seg eggleggingsperioden og unge fugler <3 uker. Vaksinen skal ikke brukes på steder der det finnes dyr av ulik alder. Unngå stress før, under og etter vaksinering. Vaksineviruset kan spores i ulike organer og vev dag 7-49 etter vaksinering. For å redusere infeksjonspresset i perioden før immunitet, skal strø fjernes og kyllinghuset rengjøres mellom oppdrettssykluser. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Vaksinen inneholder levende virus og det bør tas særlige forholdsregler (bruk hansker, beskytt øynene, vask og desinfiser hendene, osv.) for å unngå smitte. Vær forsiktig ved håndtering av avføring fra vaksinerte fjærfe, pga. utskillelse via avføring i minst 14 dager. Vask og desinfiser hender og utstyr etter bruk.

Interaksjoner 

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes på fugler i eggleggingsperioden eller senere enn 6 uker før eggleggingsperioden begynner.

Dosering 

Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget for rekonstituering og bruksanvisning. Administrering: Rekonstituert vaksine gis via drikkevannet. Sørg for at hver fugl får 1 dose.

Overdosering/Forgiftning

Ingen bivirkninger er observert etter administrering av 10 × høyere dose enn anbefalt.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Beskyttes mot direkte sollys og temperaturer >25°C. Skal ikke fryses. Holdbarhet etter rekonstituering: 2 timer.

 

Pakninger

AviPro THYMOVAC, LYOFILISAT TIL BRUK I DRIKKEVANN:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
kylling 10 × 1000 doser (hettegl.) 055745 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

AviPro THYMOVAC LYOFILISAT TIL BRUK I DRIKKEVANN

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.10.2013


Sist endret: 16.05.2018