ATC-register


QP53A C
Pyretriner, inkl. syntetiske forbindelser
QP53A C04
Permetrin
Exspot Orifarm påflekkingsvæske
Exspot vet. MSD Animal Health påflekkingsvæske
QP53A C05
Flumetrin
Bayticol vet. Bayer Animal Health GmbH påhellingsvæske
QP53A C08
Cypermetrin
Dysect vet. Zoetis påhellingsvæske
QP53A C11
Deltametrin
ALPHA MAX PHARMAQ kons. til behandlingsoppl.
Coopersect vet. MSD Animal Health påflekkingsvæske
Scalibor vet. MSD Animal Health halsbånd
QP53A C54
Permetrin, kombinasjoner
Bayvantic vet. Bayer Animal Health GmbH påflekkingsvæske (+ imidakloprid)
QP53A C55
Flumetrin, kombinasjoner
Seresto vet. Bayer Animal Health GmbH halsbånd (+ imidakloprid)
QP53A F
Organiske fosforforbindelser
QP53A F17
Azametifos
Azasure Ground Animal Health Ltd. pulv. til beh.susp.
Salmosan vet. Benchmark Animal Health pulv. til beh.susp.
QP53A G
Organiske syrer
QP53A G03
Oksalsyre
Api-bioxal Chemicals Laif pulv. til bikubeoppløsning
QP53A X
Andre ektoparasittmidler til topikal bruk
QP53A X15
Fipronil
Frontline vet. Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S påflekkingsvæske
Frontline vet. Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S spray
QP53A X26
Pyriprol
Prac-tic Elanco påflekkingsvæske
QP53A X65
Fipronil, kombinasjoner
Frontline Comp Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S påflekkingsvæske (+ (s)-metopren)