ATC-register

QPANTIPARASITTÆRE MIDLER, INSEKTICIDER OG REPELLERENDE MIDLER
QP51Antiprotozomidler
QP51AAntiprotozomidler
QP51A JTriaziner
QP51A J01Toltrazuril
Baycox Sheep vet. Bayer Animal Health GmbH mikst.
Baycoxine vet. Bayer Animal Health GmbH mikst.
Chanox vet. Chanelle mikst.
QP51A J51Toltrazuril, kombinasjoner
Forceris Ceva Santé Animale inj. (+ gleptoferron)