ATC-register


QI06A D
Levende virusvaksiner
QI06A D03
Rhinotrakeittvirus- og calicivirusvaksine
Nobivac Ducat MSD Animal Health lyofilisat og væske til inj.
QI06A D04
Panleukopenivirus-/parvovirus-, rhinotrakeittvirus- og calicivirusvaksine
Nobivac Tricat Trio MSD Animal Health lyofilisat og væske til inj.
Nobivac Tricat Trio Orifarm lyofilisat og væske til inj.
QI06A D07
Leukemivirusvaksine
Purevax FeLV Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH inj.
QI06A H
Levende og inaktiverte virusvaksiner
QI06A H08
Levende rhinotrakeittvirus- og inaktivert calicivirusantigenvaksine
Purevax RC Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH pulv. og væske til inj.
QI06A H09
Levende rhinotrakeittvirus-, inaktivert panleukopenivirus-/parvovirus- og inaktivert calicivirusantigenvaksine
Purevax RCP Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH pulv. og væske til inj.
Purevax RCP Orifarm pulv. og væske til inj.
QI06A H10
Levende rhinotrakeittvirus-, levende panleukopenivirus-/parvovirus-, inaktivert calicivirus- og levende leukemivirusvaksine
Purevax RCP FeLV Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH pulv. og væske til inj.
QI06A J
Levende og inaktiverte virus- og bakterievaksiner
QI06A J03
Levende rhinotrakeittvirus-, inaktivert calicivirusantigen-, levende panleukopenivirus-/parvovirus- og klamydiavaksine
Purevax RCPCh Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH pulv. og væske til inj.
QI06A J05
Levende rhinotrakeittvirus-, inaktivert calicivirusantigen-, levende panleukopenivirus-/parvovirus-, levende klamydia- og levende leukemivirusvaksine
Purevax RCPCh FeLV Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH pulv. og væske til inj.