ATC-register


QI02A B
Inaktiverte bakterievaksiner (inkl. mycoplasma-, toksoid- og klamydiavaksiner)
QI02A B01
Clostridiumvaksine
Covexin 8 vet. Zoetis inj.
Tribovax vet. MSD Animal Health inj.
QI02A B17
Escherichia- og stafylokokkvaksine
Startvac Hipra inj.
QI02A D
Levende virusvaksiner
QI02A D04
Bovint respiratorisk syncytialvirus
Nasym Hipra lyofilisat og væske til inj. eller nesespray
QI02A D07
Bovint respiratorisk syncytialvirus og bovint parainfluensavirus
Bovalto Respi 2 Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S lyofilisat og væske til nesespray
Bovilis RSP Live vet. MSD Animal Health lyofilisat og væske til nesespray
QI02A L
Inaktiverte virale- og inaktiverte bakterievaksiner
QI02A L01
Inaktivert bovin rotavirus-, inaktivert bovin coronavirus-, og inaktivert escherichiavaksine
Rotavec Corona vet. MSD Animal Health inj.
QI02A L04
Inaktivert bovin parainfluensavirus-, inaktivert RS-virus- og inaktivert Pasteurellavaksine
Bovalto Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S inj.
Bovilis Bovipast RSP vet. MSD Animal Health inj.