Aquavac YER vet.

MSD Animal Health


Vaksine til fisk.

QI10A B04 (Yersiniavaksine)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til atlantisk laks: 1 dose (0,1 ml) inneh.: Inaktivert Yersinia ruckeri serotype O1 (Hagerman stamme type 1) ≥75 RPS, formaldehyd, natriumklorid.


Egenskaper

Klassifisering: Inaktivert bakterievaksine.
Virkningsmekanisme: Stimulerer aktiv immunitet mot yersinose forårsaket av Yersinia ruckeri serotype O1 biotype 1. Immunitet kan reduseres over tid.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av atlantisk laks mot yersinose for å redusere dødelighet forårsaket av Yersinia ruckeri serotype O1 biotype 1. Immunitet fra: 500 døgngrader (42 dager ved 12°C). Immunitetsvarighet: 6 måneder (183 dager ved 8-12°C).

Kontraindikasjoner 

Ingen.

Bivirkninger

Beregnet for bruk sammen med Aquavac PD7 vet. eller Aquavac 6 vet. Bivirkninger etter bruk alene er ikke undersøkt. Samtidig bruk med multivalente oljeadjuvansvaksiner øker risiko for sammenvoksninger og pigmentering i bukhulen. Etter samtidig vaksinasjon med Aquavac PD7 vet. eller Aquavac 6 vet. er sammenvoksninger med Speilberg-score 1-3 (primært 1 og 2) svært vanlig. Disse milde til moderate sammenvoksningene kan fjernes manuelt, og gir normalt ikke nedklassing ved slakt. Kan gi redusert appetitt den første perioden etter vaksinasjon.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksiner kun frisk fisk. Vaksinen skal ikke ha en temperaturforskjell > ± 5°C i forhold til vannet rundt. Fisken bør utsettes for minst mulig håndtering, som sortering og transport, i periodene like før/etter vaksinasjon. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Personlig beskyttelsesutstyr som kanylebøyle og gummihansker bør brukes. Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett for hver vaksine. Håndteres med forsiktighet ved kjent overfølsomhet for fiskevaksiner.

Interaksjoner 

Kan gis samtidig med Aquavac PD7 vet. og Aquavac 6 vet. Ingen informasjon om sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater. Det må avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før/etter et annet preparat.

Drektighet/Laktasjon

Fertilitet: Vaksinasjon av stamfisk er ikke anbefalt, da effekt på gyting ikke er undersøkt.

Dosering 

0,1 ml pr. fisk ≥30 g. Fisken vaksineres kun 1 gang. Gis samtidig med Aquavac PD7 vet. eller Aquavac 6 vet. Fisken bør sultes, og skal bedøves før vaksinering. Administrering: Rist flasken før bruk. Gis ved intraperitoneal injeksjon på midtlinjen like foran bukfinnen. Kanylelengde og -diameter skal tilpasses fiskens størrelse. Påse at anbefalt dose er deponert i bukhulen før kanylen trekkes ut. Vaksinasjonsutstyret skal være tilpasset administrering av anbefalt dose til målart og fiskens størrelse. Utstyret skal håndteres av trent personell og være kalibrert før bruk, iht. tilvirkers anbefalinger.

Overdosering/Forgiftning

Ingen data.

Tilbakeholdelsestider

0 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd: 1 arbeidsdag.

 

Pakninger

Aquavac YER vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
atlantisk laks 1 liter (flaske) 529253 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Aquavac YER vet. INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.12.2021


Sist endret: 20.12.2021