Aquavac PD7 vet.

MSD Animal Health

Vaksine til fisk.

ATCvet-nr.: QI10A L05

 INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til atlantisk laks: 1 dose (0,1 ml) inneh.: Inaktivert SPDV (Salmon pancreas disease virus) stamme F93-125 ≥75% RPP, inaktivert, infeksiøs pankreasnekrosevirus (IPNV) serotype Sp ≥1,5 ELISA-enheter, inaktivert Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida ≥10,7 log2 ELISA-enheter, inaktivert Vibrio salmonicida ≥90 RPS, inaktivert Vibrio anguillarum serotype O1 ≥75 RPS, inaktivert Vibrio anguillarum serotype O2a ≥75 RPS, inaktivert Moritella viscosa ≥5,8 log2 ELISA-enheter. Adjuvans: Parafin, lett flytende.


Egenskaper

Klassifisering: Inaktivert virus- og bakterievaksine.
Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot pankreassykdom, infeksiøs pankreasnekrose, furunkulose, kaldtvannsvibriose, vibriose og vintersår. Begynnende immunitet: 500 døgngrader etter vaksinering for de bakterielle antigenene og SPDV, og 608 døgngrader etter vaksinering med IPNV. Varighet av immunitet: Minst 18 måneder for de bakterielle antigenene. Minst 16 måneder for SPDV. Ikke dokumentert for IPNV.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av atlantisk laks for å redusere kliniske symptomer, virusutskillelse og dødelighet forårsaket av infeksjoner med SPDV (pankreassykdom), og for å redusere kliniske symptomer og dødelighet forårsaket av infeksjoner med IPNV (infeksiøs pankreasnekrose), Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida (furunkulose), Vibrio salmonicida (kaldtvannsvibriose), Vibrio anguillarum serotype O1 og O2a (vibriose) og Moritella viscosa (vintersår).

Bivirkninger

Oljeadjuvanser øker risikoen for bivirkninger etter vaksinering i form av sammenvoksinger og pigmenteringer i bukhulen. Vanligvis sees moderate forandringer som kan fjernes manuelt, og som normalt ikke medfører nedklassing ved slakt. Forandringene har typisk et gjennomsnitt på Speilberg score ≤2, med en spredning i enkeltfisk fra 1-3. Mer omfattende forandringer (Speilberg score 4) kan forekomme, normalt hos <3% av vaksinert populasjon. Vaksinasjon kan gi redusert appetitt den første tiden etter vaksinering.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Skal ikke brukes til syk eller svekket fisk, fisk som får medisinsk behandling eller på fisk som er under smoltifisering. Vaksinering skal ikke skje ved temperaturer <2,5°C eller >17°C. Vaksinering ved høye vanntemperaturer (≥17°C) eller av fisk under anbefalt vekt kan gi flere lokale reaksjoner. Feil vaksinering, stress eller dårlig hygiene kan gi flere bivirkninger. Personlig beskyttelsesutstyr som kanylebøyle bør brukes ved håndtering av preparatet. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

Interaksjoner 

Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt hos fisk som får fôrtilskudd som hevdes å stimulere immunsystemet. Det er i enkelte tilfeller sett defekter i og rundt ryggraden i vaksinert fisk som har fått slikt fôrtilskudd, uten at en klar sammenheng er vist.

Drektighet/Laktasjon

Fertilitet: Skal ikke brukes til stamfisk da mulig innvirkning på gyteevnen ikke er undersøkt.

Dosering 

0,1 ml pr. fisk >30 g. Fisken skal sultes i minst 2 døgn og bedøves før vaksinering. Administrering: Rist flasken godt før bruk. Kanylelengde og -diameter skal tilpasses fiskens størrelse. Injiseres intraperitonealt langs midtlinjen, ca. 1 bukfinnelengde foran bukfinnens basis. Påse at dosen er deponert i bukhulen før kanylen trekkes ut. Se pakningsvedlegg.

Overdosering/Forgiftning

Overdose kan gi flere lokale reaksjoner.

Tilbakeholdelsestider

0 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Skal brukes innen samme dag etter anbrudd av indre emballasje.

Sist endret: 31.08.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.06.2017

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Aquavac PD7 vet., INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
atlantisk laks500 ml (plastflaske)193107CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.