INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til atlantisk laks: 1 dose (0,1 ml) inneh.: Inaktivert SPDV (salmon pancreas disease virus) stamme F93-125, ≥80% RPP, lett flytende parafin, polysorbat 80, sorbitanmonooleat, fosfatbufret saltvann.


Egenskaper

Klassifisering: Inaktivert virusvaksine.
Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot pankreassykdom. Begynnende immunitet: 500 døgngrader. Immunitetsvarighet: Reduksjon av viremi: 10 måneder. Reduksjon av hjertelesjoner: 12 måneder.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av atlantisk laks for å redusere viremi, hjertelesjoner og dødelighet forårsaket av infeksjoner med SPDV (pankreassykdom).

Bivirkninger

Vaksinerester og mild melanisering i bukhulen (som kan fjernes manuelt) er svært vanlig. Viscerale sammenvoksninger med Speilberg score på 1 og 2 er svært vanlig, mens score 3 er vanlig.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksiner kun frisk fisk. Skal ikke brukes til fisk som er under smoltifisering. Vaksinering skal ikke skje ved temperaturer <2,5°C eller >17°C. Vaksinering ved høy vanntemperatur (≥17°C) kan gi flere bivirkninger. Feil vaksinering, stress eller dårlig hygiene kan gi flere bivirkninger. Personlig beskyttelsesutstyr som kanylebøyle bør brukes ved håndtering av preparatet. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

Drektighet/Laktasjon

Vaksinering av stamfisk anbefales ikke, da mulig innvirkning på reproduksjon ikke er undersøkt.

Dosering 

0,1 ml pr. fisk >30 g. For å sikre at tarmen er tom skal fisken sultes i en passende periode, og deretter bedøves, før vaksinering. Administrering: Rist flasken godt før bruk uten å generere luftbobler. Kanylelengde og -diameter skal tilpasses fiskens størrelse. Injiseres intraperitonealt langs midtlinjen, ca. 1 bukfinnelengde foran bukfinnens basis. Påse at dosen er deponert i bukhulen før kanylen trekkes ut. Se pakningsvedlegg.

Tilbakeholdelsestider

0 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Skal brukes innen samme dag etter anbrudd av indre emballasje.

 

Pakninger og SPC

Aquavac PD vet., INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
atlantisk laks 500 ml (plastflaske) 189864 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 25.08.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.05.2017