TABLETTER, filmdrasjerte 165 mg til hund og sau (spedlam): Hver tablett inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 165 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). Med delestrek.


TABLETTER, filmdrasjerte 330 mg, 660 mg og 1 g til hund: Hver tablett inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 330 mg, resp. 660 mg og 1 g, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). Med delestrek.


Egenskaper

Klassifisering: Lett oppløselig kaliumsalt som danner syrestabilt fenoksymetylpenicillin i magesyre. Betalaktamaseømfintlig penicillin med effekt hovedsakelig på grampositive bakterier (f.eks. pneumokokker, streptokokker og ikke-penicillinasedannende stafylokokker).
Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes celleveggsyntese. Baktericid effekt. Kinetikkdata er hovedsakelig fra mennesker.
Absorpsjon: Biotilgjengelighet ca. 50%. Tmax ca. 1 time.
Proteinbinding: 50-80%.
Fordeling: Høy konsentrasjon i godt vaskularisert vev (f.eks. lunge, hud, slimhinner).
Halveringstid: Ca. 30 minutter.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Bør være 5-20 ganger MIC-verdien for aktuell bakterie, dvs. 2-2,4 μg/ml ved infeksjoner forårsaket av vanlige penicillinfølsomme bakterier.
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene.

Indikasjoner 

Infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme bakterier. Særlig velegnet til hund og spedlam.

Kontraindikasjoner 

Penicillinallergi. Type 1-reaksjon overfor cefalosporiner. Skal ikke gis til voksne, herbivore dyr.

Bivirkninger

Allergiske reaksjoner, diaré. Anafylaktisk sjokk er svært sjelden ved peroral bruk.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Personer med kjent penicillinallergi bør unngå kontakt med preparatet.

Interaksjoner 

Probenecid hemmer tubulær penicillinsekresjon. Andre antibakterielle midler, som neomycin, reduserer absorpsjon av fenoksymetylpenicillin.

Drektighet/Laktasjon

Kan gis til drektige og lakterende dyr.

Dosering 

Hund <10 kg og spedlam: 1/2-1 tablett à 165 mg 3-4 ganger/døgn. Hund 10-20 kg: 1/2-1 tablett à 330 mg 3-4 ganger/døgn. Hund >20 kg: 1/2-1 tablett à 660 mg 3-4 ganger/døgn. Administrering: Peroral. Kan deles.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: Sau (spedlam): 28 døgn.

 

Pakninger og SPC

Apocillin, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
165 mg hund og sau (spedlam) 30 stk. (blister) 589465 C

Apocillin, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
330 mg hund 20 stk. (blister) 589473 C
30 stk. (blister) 589481 C
660 mg hund 20 stk. (blister) 589499 C
30 stk. (blister) 589507 C
40 stk. (blister) 011818 C
50 stk. (blister) 589523 C
100 stk. (blister) 589531 C
1 g hund 20 stk. (blister) 589598 C
28 stk. (blister) 589887 C
40 stk. (blister) 589895 C
60 stk. (blister) 589903

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.06.2013


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.04.2013