Apocillin

Actavis

Antibiotikum.

ATCvet-nr.: QJ01C E02

 TABLETTER, filmdrasjerte 165 mg til hund og sau (spedlam): Hver tablett inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 165 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). Med delestrek.


TABLETTER, filmdrasjerte 330 mg, 660 mg og 1 g til hund: Hver tablett inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 330 mg, resp. 660 mg og 1 g, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). Med delestrek.


Egenskaper

Klassifisering: Lett oppløselig kaliumsalt som danner syrestabilt fenoksymetylpenicillin i magesyre. Betalaktamaseømfintlig penicillin med effekt hovedsakelig på grampositive bakterier (f.eks. pneumokokker, streptokokker og ikke-penicillinasedannende stafylokokker).
Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes celleveggsyntese. Baktericid effekt. Kinetikkdata er hovedsakelig fra mennesker.
Absorpsjon: Biotilgjengelighet ca. 50%. Tmax ca. 1 time.
Proteinbinding: 50-80%.
Fordeling: Høy konsentrasjon i godt vaskularisert vev (f.eks. lunge, hud, slimhinner).
Halveringstid: Ca. 30 minutter.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Bør være 5-20 ganger MIC-verdien for aktuell bakterie, dvs. 2-2,4 μg/ml ved infeksjoner forårsaket av vanlige penicillinfølsomme bakterier.
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene.

Indikasjoner 

Infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme bakterier. Særlig velegnet til hund og spedlam.

Kontraindikasjoner 

Penicillinallergi. Type 1-reaksjon overfor cefalosporiner. Skal ikke gis til voksne, herbivore dyr.

Bivirkninger

Allergiske reaksjoner, diaré. Anafylaktisk sjokk er svært sjelden ved peroral bruk.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Personer med kjent penicillinallergi bør unngå kontakt med preparatet.

Interaksjoner 

Probenecid hemmer tubulær penicillinsekresjon. Andre antibakterielle midler, som neomycin, reduserer absorpsjon av fenoksymetylpenicillin.

Drektighet/Laktasjon

Kan gis til drektige og lakterende dyr.

Dosering 

Hund <10 kg og spedlam: 1/2-1 tablett à 165 mg 3-4 ganger/døgn. Hund 10-20 kg: 1/2-1 tablett à 330 mg 3-4 ganger/døgn. Hund >20 kg: 1/2-1 tablett à 660 mg 3-4 ganger/døgn. Administrering: Peroral. Kan deles.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: Sau (spedlam): 28 døgn.

Sist endret: 14.06.2013


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.04.2013

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Apocillin, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
165 mghund og sau (spedlam)30 stk. (blister)589465CSPC_ICON

Apocillin, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
330 mghund20 stk. (blister)589473CSPC_ICON
30 stk. (blister)589481CSPC_ICON
660 mghund20 stk. (blister)589499CSPC_ICON
30 stk. (blister)589507CSPC_ICON
40 stk. (blister)011818CSPC_ICON
50 stk. (blister)589523CSPC_ICON
100 stk. (blister)589531CSPC_ICON
1 ghund20 stk. (blister)589598CSPC_ICON
28 stk. (blister)589887CSPC_ICON
40 stk. (blister)589895CSPC_ICON
60 stk. (blister)589903

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.