Antirobe vet.

Zoetis


Antibiotikum.

QJ01F F01 (Klindamycin)KAPSLER 25 mg og 75 mg til hund og katt: Hver kapsel inneh.: Klindamycinhydroklorid tilsv. klindamycin 25 mg, resp. 75 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 25 mg: Kinolingult (E 104), paraoransje (E 110), titandioksid (E 171). 75 mg: Indigotin (E 132), kinolingult (E 104), titandioksid (E 171).


KAPSLER 150 mg til hund: Hver kapsel inneh.: Klindamycinhydroklorid tilsv. klindamycin 150 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Erytrosin (E 127), indigotin (E 132), titandioksid (E 171).


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer proteinsyntesen gjennom en reaksjon med 50 S-subenheten i ribosomene. Bakteriostatisk effekt ved lave konsentrasjoner og baktericid effekt ved høye konsentrasjoner.
Absorpsjon: Raskt og nesten fullstendig fra mage-tarmkanalen, uavhengig av samtidig fôropptak. Terapeutisk serumkonsentrasjon oppnås innen 30 minutter. Maks. serumkonsentrasjon oppnås i løpet av 1-2 timer.
Halveringstid: Hos hund ca. 5 timer.
Utskillelse: Først og fremst via galle og feces, men til en viss grad også via urinen.

Indikasjoner 

Bakterielle infeksjoner hos hund og katt forårsaket av mikroorganismer følsomme for klindamycin f.eks. infiserte sår, abscesser, tanninfeksjoner og osteomyelitter.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for klindamycin og linkomycin. Skal ikke gis til gnagere og hester.

Bivirkninger

Overvekst av motstandskraftige organismer som klostridier og sopp kan forekomme. Gastrointestinale symptomer som oppkast og diaré kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Interaksjoner 

Antagonisme in vitro er påvist mellom klindamycin og erytromycin. Klindamycin har en hemmende effekt på muskulær kontraktilitet og bør brukes med forsiktighet til dyr som behandles med nevromuskulære blokkere, da virkningen kan forsterkes pga. synergistisk effekt.

Drektighet/Laktasjon

Ingen teratogene effekter hos rotte. Kliniske observasjoner på hund og katt mangler.

Dosering 

Infiserte sår, abscesser, infeksjoner i munnhule og tanninfeksjoner: 5,5 mg/kg kroppsvekt hver 12. time i 7-10 dager. Behandlingen kan ved behov pågå i 28 dager. Osteomyelitt: 11 mg/kg kroppsvekt hver 12. time i minst 28 dager. Administrering: Gis med eller uten mat.

Overdosering/Forgiftning

Klindamycin har stor sikkerhetsmargin. Maks. dose tolerert av hund er 300 mg/kg kroppsvekt, dvs. 30 ganger anbefalt dosering.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares <25°C. Holdbarhet: 4 år.

 

Pakninger

Antirobe vet., KAPSLER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
25 mg hund og katt 16 stk. (blister) 410658 C
75 mg hund og katt 16 stk. (blister) 568517 C

Antirobe vet., KAPSLER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
150 mg hund 16 stk. (blister) 106471 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Antirobe vet. KAPSLER 25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Antirobe vet. KAPSLER 75 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Antirobe vet. KAPSLER 150 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.06.2014


Sist endret: 22.02.2018