Ansatte

Bente Cecilie By Jansen
Administrerende direktør og redaktør, Cand. pharm.
Telefon: 416 05 996
E-post: bente.jansen@felleskatalogen.no
Kontaktes ved spørsmål om kurs/opplæring og ved generelle spørsmål.

Ole-Kristian Setnes
IT-sjef, Siv. ingeniør
Telefon: 911 28 861
E-post: ole.kristian.setnes@felleskatalogen.no
Kontaktes ved tekniske spørsmål.

Ádám Z. Kövér
Systemutvikler
E-post: adam.kover@felleskatalogen.no
Kontaktes ved tekniske spørsmål.

Lene Cecilie Poulsen
Redaksjonell rådgiver, Master i farmasi
E-post: lenececilie.poulsen@felleskatalogen.no
Kontaktes ved spørsmål om mobilapplikasjoner.

Eivind Kobbevik
Redaksjonell rådgiver, Master i farmasi
E-post: eivind.kobbevik@felleskatalogen.no
Kontaktes ved spørsmål om pakningsvedlegg.

Astrid Velure
Redaksjonell rådgiver, Cand. pharm.
E-post: astrid.velure@felleskatalogen.no
Kontaktes ved spørsmål om Veterinærkatalogen.

Elin Mathisen Haukås
Redaksjonell rådgiver, Cand. pharm.
Telefon: 23 16 15 18
E-post: elin.haukaas@felleskatalogen.no
Kontaktes ved spørsmål om FEST (Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte).

Tomas Robert Eriksson
Prosjektmedarbeider, Master i farmasi
E-post: tomas.eriksson@felleskatalogen.no

Noura Fanadi
Redaksjonell assistent pakningsvedlegg, Farmasistudent
E-post: nourafa@felleskatalogen.no

Pia Patricia Palm
Redaksjonell assistent pakningsvedlegg, Farmasistudent
E-post: piapa@felleskatalogen.no