Deksmedetomidin-/medetomidinantagonist.

QV03A B90 (Atipamezol)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Atipamezolhydroklorid 5 mg, metylparahydroksybenzoat (E 218) 1 mg, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Deksmedetomidin- og medetomidinantagonist. Reverserer den sedative effekten av disse.
Virkningsmekanisme: Potent og selektiv alfa2-reseptorblokker, som stimulerer frigjøring av noradrenalin i sentralt og perifert nervesystem.
Absorpsjon: Raskt etter i.m. injeksjon. Cmax i sentralnervesystemet nås etter 10-15 minutter.
Halveringstid: Ca. 1 time.
Metabolisme: Raskt og fullstendig.
Utskillelse: Metabolittene skilles hovedsakelig ut i urin og i liten mengde i feces.

Indikasjoner 

Til hund og katt: Indisert til oppheving av sedative virkninger av medetomidin og deksmedetomidin.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes hos avlsdyr eller dyr med lever-, nyre- eller hjertesykdom.

Bivirkninger

Forbigående hypotensjon de første 10 minutter etter injeksjon.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Atipamezol opphever ikke effekten av ketamin, og bør ikke gis før 30-40 minutter etter administrering av ketamin.

Interaksjoner 

Samtidig bruk av andre sentralvirkende legemidler, slik som diazepam, acepromazin og opiater er ikke anbefalt.

Drektighet/Laktasjon

Anbefales ikke brukt under drektighet og laktasjon da sikkerheten ikke er klarlagt.

Dosering 

Oppvåkningstiden er 5-10 minutter. Hund: Gi tilsvarende volum i ml som er brukt av 1 mg/ml medetomidin eller 0,5 mg/ml deksmedetomidin. Doseringseksempler hund:

0,04 ml/kg kroppsvekt av
medetomidin 1 mg/ml
(40 µg/kg kroppsvekt)

0,04 ml/kg kroppsvekt av
Alzane 5 mg/ml
(200 µg/kg kroppsvekt)

0,04 ml/kg kroppsvekt av
deksmedetomidin 0,5 mg/ml
(20 µg/kg kroppsvekt)

0,04 ml/kg kroppsvekt av
Alzane 5 mg/ml
(200 µg/kg kroppsvekt)

Katt: Gi halvparten av volumet i ml som er brukt av 1 mg/ml medetomidin eller 0,5 mg/ml deksmedetomidin. Doseringseksempler katt:

0,08 ml/kg kroppsvekt av
medetomidin 1 mg/ml
(80 µg/kg kroppsvekt)

0,04 ml/kg kroppsvekt av
Alzane 5 mg/ml
(200 µg/kg kroppsvekt)

0,08 ml/kg kroppsvekt av
deksmedetomidin 0,5 mg/ml
(40 µg/kg kroppsvekt)

0,04 ml/kg kroppsvekt av
Alzane 5 mg/ml
(200 µg/kg kroppsvekt)

Administrering: Injiseres i.m.

Overdosering/Forgiftning

Overdosering kan gi forbigående takykardi og oppstemthet. Symptomene kan ved behov reverseres med en medetomidin- eller deksmedetomidindose som er lavere enn vanlig klinisk dose.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

 

Pakninger

Alzane, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
5 mg/ml hund og katt 1 × 10 ml (hettgl.) 038696 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Alzane INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.12.2010


Sist endret: 21.06.2012