INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til atlantisk laks: 1 dose (0,05 ml) inneh.: Inaktivert Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida ≥12,6 log2 ELISA-enheter, Listonella anguillarum serotype O1 RPS ≥75, Listonella anguillarum serotype O2a RPS ≥75, Vibrio salmonicida RPS ≥90, Moritella viscosa ≥10,7 log2 ELISA-enheter, infeksiøs pankreasnekrosevirus (IPNV) serotype Sp 0,12-0,28 AU, infeksiøs lakseanemivirus (ILAV) RPS ≥60, lett flytende parafin, sorbitanoleat, polysorbat 80, renset vann.


Egenskaper

Klassifisering: Inaktivert injeksjonsvaksine til fisk.
Virkningsmekanisme: Stimulerer aktiv immunitet mot furunkulose, kaldtvannsvibriose, vibriose, vintersår, infeksiøs pankreasnekrose og infeksiøs lakseanemi. Spesifikke antistoffer er til stede i den vaksinerte fisken minimum 15 måneder etter vaksinasjon. Immunitet oppnås innen 520 døgngrader (bakterielle antigener), 500 døgngrader (ILAV) og 600 døgngrader (IPNV). Varighet av immunitet: Minst 12 måneder for bakterielle antigener, minst 7 måneder for ILAV og minst 5,5 måneder for IPNV.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering for å redusere kliniske symptomer og dødelighet forårsaket av infeksjoner med Aeromonas salmonicida (furunkulose), Vibrio salmonicida (kaldtvannsvibriose), Listonella anguillarum serotype O1 og O2a (vibriose), Moritella viscosa (vintersår), IPNV (infeksiøs pankreasnekrose) og ILAV (infeksiøs lakseanemi).

Bivirkninger

I de fleste tilfellene sees forandringer som kan fjernes manuelt og som normalt ikke medfører nedklassing ved slakt. Svært vanlige (≥1/10): Melanisering og vaksinerester i bukhulen, milde sammenvoksninger (Speilberg score 1-2). Vanlige (≥1/100 til <1/10): Moderate sammenvoksninger (Speilberg score 3). Svært sjeldne (<1/10 000): Alvorlige sammenvoksninger (Speilberg score ≥4).

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Fisk med kliniske symptomer på sykdom skal ikke vaksineres. Vaksinering bør helst skje ved vanntemperaturer ≤15°C. Vaksinering ved vanntemperaturer <1°C eller >18°C anbefales ikke. Unngå vaksinering under smoltifisering. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Se pakningsvedlegget. Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp.

Interaksjoner 

Ingen informasjon. Det må avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Ingen studier på effekt på stamfisk. Vaksinering av stamfisk skal bare gjøres i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær/fiskehelsebiolog.

Dosering 

0,05 ml pr. fisk med minimumsvekt på 25 g. Tilberedning/Håndtering: Vaksinen tempereres langsomt ved romtemperatur til 15-20°C og blandes godt før bruk. Se pakningsvedlegg. Administrering: Vaksinen skal injiseres intraperitonealt i midtlinjen, ca. én bukfinnelengde foran basis av bukfinnen. Fisk skal bedøves før vaksinering. Det anbefales å sulte fisken i minst 48 timer før vaksinering.

Overdosering/Forgiftning

Dobbel dose ga ingen endring i bivirkningsprofil.

Tilbakeholdelsestider

0 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av vaksinepose: 10 timer.

 

Pakninger

ALPHA JECT micro 7 ILA, INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
atlantisk laks 250 ml (pose) 090235 C
500 ml (pose) 465067 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

ALPHA JECT micro 7 ILA INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.10.2020


Sist endret: 02.11.2020