INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til atlantisk laks: 1 dose (0,05 ml) inneh.: Inaktivert Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida RPS ≥70, Listonella anguillarum serotype O1 RPS ≥75, Listonella anguillarum serotype O2a RPS ≥75, Vibrio salmonicida RPS ≥90, Moritella viscosa RPS ≥60, infeksiøs pankreasnekrosevirus serotype Sp 0,12-0,28 AU, lett flytende parafin, sorbitanoleat, polysorbat 80, renset vann.


Egenskaper

Klassifisering: Inaktivert injeksjonsvaksine til fisk.
Virkningsmekanisme: Stimulerer aktiv immunitet mot furunkulose, kaldtvannsvibriose, klassisk vibriose, vintersår og infeksiøs pankreasnekrose. Immunitet er vist fra 520 døgngrader etter vaksinering for de bakterielle antigenene og 600 døgngrader etter vaksinering for IPNV. Varighet av immunitet: 12 måneder for bakterielle antigener og 5,5 måneder for IPNV.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering for å redusere dødelighet forårsaket av infeksjoner med Aeromonas salmonicida (furunkulose), Vibrio salmonicida (kaldtvannsvibriose), Listonella anguillarum serotype O1 og O2a (klassisk vibriose), Moritella viscosa (vintersår) og IPNV (infeksiøs pankreasnekrose).

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Melanisering i bukhulen, milde sammenvoksninger (Speilberg score 1-2). Vanlige (≥1/100 til <1/10): Moderate sammenvoksninger (Speilberg score 3). Svært sjeldne (<1/10 000): Alvorlige sammenvoksninger (Speilberg score ≥4).

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksiner kun frisk fisk. Skal ikke brukes ved vanntemperatur <3°C eller >18°C, fortrinnsvis ved vanntemperatur på 15°C eller lavere. Unngå vaksinering under smoltifisering. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Se pakningsvedlegget. Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp.

Interaksjoner 

Ingen informasjon. Det må avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Potensiell effekt på gyteevnen er ikke undersøkt. Vaksinering av stamfisk skal bare gjøres i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær/fiskehelsebiolog.

Dosering 

0,05 ml pr. fisk med minimumsvekt på 25 g. Tilberedning/Håndtering: Vaksinen tempereres langsomt ved romtemperatur til 15-20°C og blandes godt før bruk. Se pakningsvedlegg. Administrering: Vaksinen skal injiseres intraperitonealt i midtlinjen, ca. én bukfinnelengde foran basis av bukfinnen. Fisk skal bedøves før vaksinering. Det anbefales å sulte fisken i minst 48 timer før vaksinering.

Overdosering/Forgiftning

Dobbel dose ga ingen endring i bivirkningsprofil.

Tilbakeholdelsestider

0 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av vaksinepose: 10 timer.

 

Pakninger

ALPHA JECT micro 6, INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
atlantisk laks 250 ml (pose) 027464 C
500 ml (pose) 027475 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

ALPHA JECT micro 6 INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.04.2019


Sist endret: 04.06.2019