INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til atlantisk laks: 1 dose (0,1 ml) inneh.: Inaktivert Aeromonas salmonicida subsp. Salmonicida RPS ≥80, Vibrio salmonicida RPS ≥90, Listonella anguillarum serotype O1 RPS ≥75, Listonella anguillarum serotype O2a RPS ≥75, Moritella viscosa RPS ≥60, Infeksiøs pankreasnekrosevirus serotype Sp 0,2 AU, hjelpestoffer. Adjuvans: Flytende parafin.


Egenskaper

Klassifisering: Inaktivert injeksjonsvaksine til fisk.
Virkningsmekanisme: Stimulerer aktiv immunitet mot Aeromonas salmonicida, Listonella anguillarum serotype O1, Listonella anguillarum serotype O2a, Vibrio salmonicida, Moritella viscosa og infeksiøs pankreasnekrosevirus (IPNV). Beskyttelsen er dokumentert fra 520 døgngrader etter vaksinering for de bakterielle antigenene, og 600 døgngrader etter vaksinering for IPNV. Varigheten er dokumentert for minimum 12 måneder mot furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår. Beskyttelseslengden for IPNV er ikke dokumentert.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av atlantisk laks for å redusere kliniske symptomer og dødelighet forårsaket av infeksjoner med Aeromonas salmonicida (furunkulose), Vibrio salmonicida (kaldtvannsvibriose), Listonella anguillarum serotype O1 og O2a (vibriose), Moritella viscosa (vintersår) og IPNV (infeksiøs pankreasnekrose).

Bivirkninger

Oljeadjuvans gir økt risiko for bivirkninger etter vaksinering i form av sammenvoksninger og pigmentering i bukhulen. Vanligvis sees moderate forandringer som kan fjernes manuelt og som normalt ikke medfører nedklassing ved slakting. Moderate forandringer er gjennomsnittlig «Speilberg score» <2,2 med en spredning i enkeltfisk fra 1-3. Mer omfattende forandringer («Speilberg score» ≥4) kan forekomme i enkeltfisk. Slike forandringer forekommer normalt hos <3% av vaksinert populasjon. Vaksinasjon kan gi redusert appetitt den første tiden etter vaksinering og gi forbigående reduksjon i veksthastighet.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Skal ikke brukes til fisk som allerede er vaksinert med denne vaksinen. Fisk med kliniske symptomer på sykdom skal ikke vaksineres. Skal ikke brukes ved vanntemperatur <1°C eller >18°C, fortrinnsvis ved 15°C eller lavere. Unngå vaksinering under smoltifisering. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet, se pakningsvedlegget. Hvis personell ved uhell blir injisert med preparatet, skal legehjelp straks søkes.

Drektighet/Laktasjon

Fertilitet: Skal ikke brukes til fremtidig stamfisk, da mulig innvirkning på gyteevne ikke er undersøkt.

Dosering 

Intraperitoneal injeksjon av 0,1 ml til atlantisk laks med minimumsvekt på 30 g. Se pakningsvedlegg.

Overdosering/Forgiftning

Ved overdosering øker risikoen for utvikling av alvorlige bivirkninger.

Tilbakeholdelsestider

0 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt. Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 12 timer.

 

Pakninger

ALPHA JECT 6-2, INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
atlantisk laks 500 ml (pose) 101159 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

ALPHA JECT 6-2 INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.09.2013


Sist endret: 21.10.2013