Alpha Dip ERM Salar

PHARMAQ

Vaksine til fisk.

ATCvet-nr.: QI10A B04

 KONSENTRAT TIL BAD, suspensjon til atlantisk laks: 1000 ml inneh.: Formaldehydinaktivert kultur av Yersinia ruckeri serotype O1 (biotype 1) RPS ≥60, sterilt vann.


Egenskaper

Klassifisering: Inaktivert bakterievaksine.
Virkningsmekanisme: Stimulerer aktiv immunitet mot Yersinia ruckeri serotype O1 (biotype 1). Immunitet opparbeides gradvis etter vaksinering. Ved vaksinering iht. anbefalt vaksinasjonsregime oppnås full beskyttelse senest 12 uker etter første dypp ved temperatur på 12°C. Varighet av immunitet er ikke fastslått.

Indikasjoner 

Atlantisk laks: Aktiv immunisering for å redusere kliniske symptomer og dødelighet forårsaket av infeksjoner med Yersinia ruckeri (yersiniose) serotype O1 (biotype 1).

Kontraindikasjoner 

Ingen.

Bivirkninger

Ingen kjente.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Fisk med tegn på klinisk sykdom skal ikke vaksineres. Vaksinesuspensjonen bør holde samme temperatur som vannet i karet der fisken holdes. Vaksinen er dokumentert ved 12°C. Personlig beskyttelsesutstyr som hansker og beskyttelsesbriller bør brukes ved håndtering av preparatet. Skyll godt med rent vann ved utilsiktet søl på hud eller i øyne. Ikke spis eller drikk ved håndtering av preparatet. Vask vaksinasjonsutstyr godt etter bruk.

Interaksjoner 

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Dosering 

Dyppvaksiner ved 3 og 9 g. Det er vist bedre effekt ved 2 dypp kontra 1 dypp. Tilberedning/håndtering: Vaksinen skal fortynnes og brukes umiddelbart etter anbrudd. Rist flasken før fortynning. Bland 1 liter (1 flaske) vaksinekonsentrat med ferskvann (1:40 fortynning). Administrering: Følgende regime anbefales: 1. vaksinering til fisk med vekt på ca. 3 g: Dypp fisken i ferdigblandet vaksine i 1 minutt. Dypp maks. 240 kg fisk pr. 40 liter ferdigblandet vaksine. 2. vaksinering til fisk med vekt på ca. 9 g: Dypp fisken i ferdigblandet vaksine i 1 minutt. Dypp maks. 400 kg fisk pr. 40 liter ferdigblandet vaksine.

Overdosering/Forgiftning

Ingen unormale reaksjoner eller dødelighet er sett etter administrering av dobbel dose og ved dobbel vaksinasjonstid.

Tilbakeholdelsestider

0 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

Sist endret: 06.02.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.07.2016

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Alpha Dip ERM Salar, KONSENTRAT TIL BAD, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
atlantisk laks1000 ml (plastflaske)480101CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.