Alizin vet.

Virbac


Antiprogestogen.

QG03X B90 (Aglepriston)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 30 mg/ml til hund: 1 ml inneh.: Aglepriston 30 mg, vannfri etanol, ikke-vandig bærestoff (inneholder renset jordnøttolje).


Egenskaper

Klassifisering: Syntetisk steroid.
Virkningsmekanisme: Antiprogesteron effekt. Aglepriston konkurrerer med progesteron om uterine reseptorer og foråsaker abort eller resorpsjon innen 7 dager etter administrering. Induserer utskillelse av prolaktin innen 12 timer. Algepristons affinitet for glukokortikoidreseptorer er på nivå med glukokortikoider, og kan derfor virke antagonistisk ved samtidig behandling med glukokortikoider.
Absorpsjon: Etter 2 injeksjoner av 10 mg/kg/dag med 24 timers intervall, nås maks. konsentrasjon etter 2,5 dager.
Utskillelse: Utskilles etter ca. 6 døgn, hovedsakelig via feces.

Indikasjoner 

Induksjon av abort hos drektig tispe, inntil 45 dager etter parring.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til hunder med svekket lever- eller nyrefunksjon, diabetiske dyr eller hunder med nedsatt allmenntilstand. Skal ikke brukes til hunder med påvist eller latent hypoadrenokortisisme (Addisons sykdom) eller hos hunder med en genetisk disposisjon for hypoadrenokortisisme. Skal ikke brukes til hunder med kjent hypersensitivitet for aglepriston eller noen av hjelpestoffene.

Bivirkninger

Hos tisper som behandles senere enn 20 døgn etter parring følges aborten av de fysiologiske tegn på fødsel: Utstøtning av fostre, lett anoreksi, vaginal utflod og mammær stuvning. Etter indusert abort observeres ofte rask tilbakevending til østrus. Østrus-østrus intervallet kan forkortes med 1-3 måneder. Bivirkninger som anoreksi (25%), eksitasjon (23%), depresjon (21%) oppkast (2%) og diaré (13%) er rapportert. Administrering ga smerte under og kort tid etter injeksjonen hos 17% og lokal betennelse på injeksjonsstedet hos 23% av hundene. Størrelsen og intensiteten av reaksjonen sto i forhold til volumet som ble injisert. Ødem, fortykkelse av huden, forstørrelse av lokale lymfeknuter og ulcerasjon kan forekomme. Alle lokalreaksjoner er reversible og vil vanligvis forsvinne innen 28 dager etter injeksjon. I feltforsøk induserte preparatet hematologiske/biokjemiske forandringer hos 4,5% av hundene. Disse var alltid forbigående og reversible, se SPC for ytterligere informasjon. I sjeldne tilfeller er hypersensitivitet rapportert.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Sjeldne tilfeller av effektsvikt er rapportert i >0,01-<0,1% av tilfellene. For å redusere mulig effektsvikt skal bruk av aglepriston unngås til slutten av østrus og parring av tispe skal unngås før slutten av østrus. I forsøk med bekreftet drektige tisper er det observert partiell abort i 5% av tilfellene. En grundig klinisk undersøkelse anbefales alltid, for å bekrefte at livmoren er fullstendig tømt. Undersøkelsen bør utføres 10 dager etter behandlingen, og senest 30 dager etter parring. I tilfeller med partiell eller ingen abort anbefales gjentatt behandling 10 dager etter 1. behandling, mellom dag 30 og dag 45 dager etter parring. Kirurgisk inngrep bør også vurderes. Preparatet bør brukes med forsiktighet hos tisper med kronisk obstruktiv luftveissykdom og/eller kardiovaskulær sykdom, og særlig ved bakteriell endokarditt. Normalt kan parring hos inntil 50% av tisper ikke føre til drektighet. Muligheten for at tispen behandles unødvendig bør derfor tas i betraktning når det vurderes fordeler/ulemper ved behandlingen. Tisper som ikke aborterer etter behandling skal overvåkes da levedyktigheten hos valpene kan være svekket. Mulige langtidsbivirkninger av preparatet er ikke undersøkt. Eieren bør oppfordres til å kontakte veterinær dersom hunden viser purulent eller hemoragisk utflod fra vagina, eller utskillelse av vaginal utflod i >3 uker. Utilsiktet egeninjeksjon ved administrering kan være farlig, særlig for gravide, kvinner som har planer om å bli gravide, eller ukjent status mht. graviditet. Bør derfor administreres med forsiktighet, se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon. Kvinner i fertil alder bør unngå kontakt med preparatet eller bruke engangshansker under administrering.

Interaksjoner 

Risiko for interaksjon ved samtidig bruk av ketokonazol, itrakonazol eller erytromycin kan ikke utelukkes pga. manglende data. Effekten av glukokortikoidbehandling kan reduseres pga. aglepriston er et anti-glukokortikoid.

Dosering 

10 mg aglepriston pr. kg kroppsvekt (tilsv. 0,33 ml/kg) gis 2 ganger med 24 timers intervall.

Vekt (kg)

3

6

9

12

24

30

42

Mengde (ml)

1

2

3

4

8

10

14

Etter administrering inntrer abort (eller resorpsjon) innen 7 dager. Administrering: Injiseres kun s.c. Alvorlige lokalreaksjoner kan unngås dersom preparatet administreres i nakkeskinnet. Lett massasje på injeksjonsstedet anbefales. Hos større tisper anbefales ikke å injisere mer enn 5 ml pr. injeksjonssted. Preparatet inneholder ikke et antimikrobielt konserveringsmiddel. Desinfiser derfor septum før aspirasjon av dosen. Benytt en tørr, steril kanyle og sprøyte.

Overdosering/Forgiftning

Administrering av 3 ganger anbefalt dose har kun vist lokal inflammatorisk reaksjon, som følge av større volum.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Holdbarhet etter anbrudd: 28 døgn.

 

Pakninger

Alizin vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
30 mg/ml hund 10 ml (hettegl.) 019308 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Alizin vet. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 30 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.12.2009


Sist endret: 29.09.2016