Varsler fra Statens legemiddelverk


Oppdatert fra Legemiddelverket: 01.12.2020, kl. 05:40

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Mangel på Qlaira

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.11.2020

Det er mangel på Qlaira tabletter Pasienter som bruker Qlaira bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket med samme kombinasjon av østradiol og dienogest, som er virkestoffene i Qlaira. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Qlaira «Bayer AB»

Mangel på Skinoren krem

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 12.11.2020

Det er mangel på Skinoren 20% krem. Pasienter som bruker Skinoren bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med azelainsyre, som er virkestoffet i Skinoren.

Lenke til SLV

Skinoren «LEO»

Risiko for progressiv multifokal leukoencephalopati hos pasienter som behandles med dimethylfumarat

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 12.11.2020

Kliniske studier viser at dimethylfumurat kan forårsake lymfopeni og dermed et svekket immunsystem. Ved et svekket immunsystem kan John Cunningham-viruset (JVC) føre til progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). PML er en opportunistisk infeksjon som kan være dødelig eller føre til alvorlig nedsatt funksjonsevne.

Lenke til SLV

Tecfidera «2care4», Tecfidera «Orifarm», Tecfidera «Biogen»

Risiko for leverskade ved bruk av Gilenya (fingolimod)

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 10.11.2020

Det er rapportert om tilfeller av leverskade og leversvikt hos pasienter behandlet med legemidlet Gilenya (fingolimod). Retningslinjene er derfor oppdatert for å forebygge disse bivirkningene.

Lenke til SLV

Gilenya «Novartis»

Mangel på Pranolol tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.11.2020

Det er mangel på Pranolol 20 mg tabletter. 40 mg og 80 mg tabletter er fremdeles tilgjengelig. Pasienter som bruker Pranolol bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med propranolol, som er virkestoffet i Pranolol. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Pranolol «Actavis»

Behandling med fluorokinoloner kan gi økt risiko for hjerteklaffinsuffisiens

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 29.10.2020

Unngå bruk av fluorokinoloner ved behandling av milde eller moderate infeksjoner når det finnes andre alternativer. Hos pasienter med risiko for hjerteklaffinsuffisiens bør inhalasjon og systemisk bruk av fluorokinoloner bare benyttes etter at andre behandlingsalternativer er vurdert og etter grundig vurdering av forholdet mellom nytte og risiko.

Lenke til SLV

Ciprofloxacin Aristo «Aristo Pharma», Tarivid «sanofi-aventis», Ciprofloxacin «Actavis», Ciprofloxacin «Villerton», Quinsair «Chiesi Farmaceutici»

Risiko for alvorlig leverskade ved bruk av Esbriet (pirfenidon)

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 29.10.2020

Det er nylig rapportert om alvorlige leverbivirkninger ved bruk av legemidlet Esbriet (pirfenidon). Det er derfor kommet nye anbefalinger for å forebygge disse bivirkningene.

Lenke til SLV

Esbriet «Roche»

Mangel på Ketogan stikkpiller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.10.2020

Det er mangel på Ketogan 10 mg/50 mg stikkpiller. Pasienter som bruker Ketogan bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med dimetylaminodifenylbutenklorid/ketobemidon, som er virkestoffet i Ketogan. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Ketogan «Pfizer»

Mangel på Elocon liniment

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.10.2020

Det er mangel på Elocon 0,1% liniment. Pasienter som bruker Elocon bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med mometason, som er virkestoffet i Elocon. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Elocon «MSD»

Mangel på Tetracyclin Actavis

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.10.2020

Det er mangel på Tetracyclin Actavis 250 mg tabletter. Pasienter som bruker Tetracyclin Actavis bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med tetrasyklin, som er virkestoffet i Tetracyclin Actavis. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Tetracyclin «Actavis»

Mangel på Nix sjampo

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 16.10.2020

Det er mangel på Nix 1% sjampo Pasienter som bruker Nix bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med permetrin, som er virkestoffet i Nix. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Nix «ACO HUD»

Feil i pakningsvedlegg for Metformin Orifarm

Type: Generelt

Publisert første gang: 07.10.2020

Pakningsvedlegget inneholder en trykkfeil i den maksimalt anbefalte dosering per dag for barn over 10 år og ungdom. I pakningsvedlegg står det 3000 mg. Den riktige maksimaldoseringen per dag er 2000 mg. Dersom pasienten som følge av trykkfeil i pakningsvedlegget har fått i seg for mye metformin bør nyrefunksjonen (eGFR) kontrolleres regelmessig.

Lenke til SLV

Metformin Orifarm «Orifarm Generics»

Risiko for medisineringsfeil av arsentrioksid på grunn av ny konsentrasjon på pakningen

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.10.2020

De gamle pakningene med Trisenox 1mg/ml glassampuller blir erstattet med 2mg/ml hetteglass til engangsbruk. Helsepersonell oppfordres til å kontrollere pakningen nøye før administrering.

Lenke til SLV

Trisenox «Teva»

Mangel på Gardasil 9

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.10.2020

Det er mangel på Gardasil 9 «MSD Vaccins». Forventet leveringstid er 1. kvartal 2021 Pasienter som bruker eller skal bruke Gardasil 9 bør få informasjon om at de kan få et utenlandske pakninger av Gardasil 9 på apoteket. De utenlandske pakningene inneholder ikke kanyler.

Lenke til SLV

Gardasil 9 «MSD Vaccins»

Mangel på Tobi

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.09.2020

Det er mangel på Tobi 300 mg/5 mlinhalasjonsvæske. Pasienter som bruker Tobi bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med tobramycin, som er virkestoffet i Tobi. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Tobi «Mylan Healthcare Norge AS»

Forlengelse av midlertidig forsyningsbegrensing av Nulojix

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 25.09.2020

Nulojix kan kun forskrives til nye pasienter dersom Nulojix er det beste behandlingsalternativet for pasienten, og at legemiddelprodusenten har bekreftet at det er tilstrekkelig med forsyning.

Lenke til SLV

Nulojix «Bristol-Myers Squibb»

Mangel på ProHance

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.09.2020

Pasienter som bruker ProHance bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med gadoteridol, som er virkestoffet i ProHance. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

ProHance «Bracco»

Mangel på Yasmin tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 19.09.2020

Det er mangel på Yasmin 0,03/3 mg tablett 21x3 stk. Pasienter som bruker Yasmin 21 bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med drospirenon/etinyløstradiol. som er virkestoffet i Yasmin 21 tablett. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Yasmin «Bayer AB»

Mangel på BCG-Medac

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.09.2020

Det er meldt mangel på BCG-Medac. Se Legemiddelverkets nettside for mer informasjon og anbefalinger.

Lenke til SLV

BCG-medac «Medac»

Begrenset tilgang til Oncotice

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.09.2020

Det er meldt delvis mangel på Oncotice. Se legemiddelverkets nettside for mer informasjon og anbefalinger.

Lenke til SLV

OncoTICE «MSD»

Mangel på Eligard

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.08.2020

Det er mangel på Eligard 45 mg pulver og væske til injeksjon. Pasienter som bruker Eligard 45 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger tilsvarende til Eligard 45 mg. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Eligard «2care4», Eligard «Astellas»

Mangel på Gem

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.08.2020

Det er mangel på Gem pulver til mikstur. Pasienter som bruker Gem bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger tilsvarende til Gem. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Gem «Takeda»

Mangel på Sofradex øre/øyedråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.08.2020

Det er mangel på Sofradex øre/øyedråper. Legemiddelverket råder leger til å splitte øye- og ørebehandlingen. Pasienter som bruker Sofradex bør få informasjon om at de kan få resept på et annet legemiddel med andre virkestoffer.

Lenke til SLV

Sofradex «sanofi-aventis»

Mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray, Minirin 01,mg/ml nesedråper og Octostim 150 mcg/dose nesespray

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.07.2020

Det er mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray, Minirin 0,1/ml nesedråper og Octostim 150 mcg/dose nesespray. Mangel på Minirin nesespray og Octostim nesespray skyldes at legemidlene er tilbakekalt fra grossist, apotek og sykehusposter etter funn av benzalkoniumklorid og virkestoffet desmopressin i høyere mengder enn det skal være. Dette har ikke medført noen vesentlig fare for pasientene som har brukt produktene. Pasienter som bruker Minirin eller Octostim bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med virkestoffet desmopressin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Det kan være begrenset tilgang til utenlandske pakninger. Derfor må noen pasienter bytte til andre legemidler med desmopressin. Det er viktig at ingen pasienter får opphold i behandlingen. Innstilling av ny behandling må skje hos lege.

Lenke til SLV

Octostim «Ferring Legemidler AS», Minirin «Ferring Legemidler AS»

Ery-Max kapsler meldes midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.07.2020

Ery-Max 250 mg kapsler, 100 stk meldes midlertidig utgått fra 01.07.2020 Ery-Max 250 mg kapsler, 30 og 40 stk meldes midlertidig utgått fra 01.12.2020. Pasienter som bruker Ery-Max 250 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med erytromycin, som er virkestoffet i Ery-Max. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Ery-Max «Meda»

Mangel på Estradot depotplaster

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.06.2020

Det er mangel på Estradot depotplaster 25 mikrog, 37,5 mikrog, 50 mikrog, 75 mikrog og 100 mikrog. Pasienter som bruker Estradot bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med østradiol, som er virkestoffet i Estradot. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Det er svært begrenset tilgang til utenlandske pakninger for tiden.

Lenke til SLV

Estradot «Novartis»

Mangel på Apodorm

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.06.2020

Det er mangel på Apodorm 5 mg tabletter. Pasienter som bruker Apodorm bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med nitrazepam, som er virkestoffet i Apodorm. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Apodorm «Actavis»

Mangel på Asmanex Twisthaler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.06.2020

Det er mangel på Asmanex Twisthaler 200 mikrog og 400 mikrog inhlasjonspulver. Pasienter som bruker Asmanex Twisthaler bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med mometason, som er virkestoffet i Asmanex Twisthaler. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Legemiddelverkets tillatelse for Asmanex Twisthaler 200 mikrogram er gyldig til 01.12.2020. Legemiddelverkets tillatelse for Asmanex Twisthaler 400 mikrogram er gyldig til 01.12.2020.

Lenke til SLV

Asmanex Twisthaler «MSD»

Rasjonering på deksametason

Type: Generelt

Publisert første gang: 18.06.2020

Deksametason tabletter er underlagt rasjonering fra apotek til pasient. Inntill videre skal deksametason til systemisk bruk (ATC-gruppe H02AB02) kun forskrives på blå resept.

Lenke til SLV

Dexamethasone Krka «KRKA», Dexametason Abcur «Abcur», Neofordex «Laboratoires CTRS», Dexavit «Vital Pharma Nordic»

Mangel på Petidin stikkpiller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.06.2020

Mangel på Petidin 100 mg stikkpiller. Pasienter som bruker Petidin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med petidinhydroklorid, som er virkestoffet i Petidin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Petidin «Takeda»

Mangel på Stesolid stikkpiller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 05.06.2020

Det er mangel på Stesolid 5 mg og 10 mg stikkpiller. Pasienter som bruker Stesolid 10 mg stikkpiller bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med diazepam, som er virkestoffet i Stesolid. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Stesolid «Actavis»

Mangel på Normorix Mite tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020

Det er mangel på Normorix Mite tabletter. Pasienter som bruker Normorix Mite bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med hydroklortiazid og amiloridhydroklorid, som er virkestoffene i Normorix Mite. Utenlanske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Normorix mite «Takeda»

Mangel på Salazopyrin EN enterotabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020

Mangel på Salazopyrin EN 500 mg enterotabletter. Pasienter som bruker Salazopyrin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med sulfasalazin, som er virkestoffet i Salazopyrin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke en annen legemiddelformulering med sulfasalazin eller et annet legemiddel med et annet virkestoff. Følgende er forslag til alternativer dersom det er begrenset tilgang på utenlandske pakninger: - For pasienter med revmatoid artritt: ved begrenset tilgang på utenlandske pakninger tilsvarende Salazopyrin EN 500 mg enterotabletter kan legen forskrive tabletter og mikstur med sulfasalazin. I mangelperioden er det ikke nødvendig å søke om godkjenningsfritak eller om individuell stønad på blå resept for disse legemidlene. Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger av tabletter og mikstur med sulfasalazin kan utleveres på blå resept til pasienter med revmatoid artritt. I slike tilfeller kan legemidlene forskrives på hvit resept med merknad om at de skal utleveres på blå resept § 3a etter gyldig tillatelse fra Legemiddelverket. Se avsnittet om «Refusjon» på nyhetssaken for mer informasjon. - For pasienter med andre indikasjoner kan lege bytte til annen behandling.

Lenke til SLV

Salazopyrin EN «Pfizer»

Mangel på Mianserin 10 mg og 30 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.05.2020

Mangel på Mianserin 10 mg tabletter og 30 mg tabletter. Pasienter som bruker Mianserin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med mianserin, som er virkestoffet i Mianserin. For pasienter som allerede går på behandlingen kan bytte føre til endret effekt, og legen bør da vurdere om det er behov for ekstra kontroll. Dette gjelder for begge styrkene.

Lenke til SLV

Mianserin «Mylan»

Mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.04.2020

Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med tolterodin til 01.05.2021. Du bør informere pasientene om dette.

Lenke til SLV

Detrusitol SR «Pfizer»

Mangel på Pneumovax

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.03.2020

Det er for tiden delvis mangel på Pneumovax. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Det er begrenset tilgang på pneumokokkvaksine (Pneumovax) i 2020. Folkehelseinstituttet (FHI) opprettholder de generelle anbefalingene om målgrupper for vaksinasjon, som omfatter eldre (65 år+) og personer med immunsvikt og visse kroniske sykdommer.

Lenke til SLV

Pneumovax «MSD»

Reseptbelagte paracetamol-holdige tabletter på rasjoneringslisten

Type: Generelt

Publisert første gang: 12.03.2020

Reseptbelagte paracetamol-holdige tabletter er underlagt rasjonering fra apotek til pasient: Det skal maksimalt utleveres 100 tabletter per ekspedering.

Lenke til SLV

Panodil, Panodil Zapp «GlaxoSmithKline Consumer Healthcare», Paracet «Karo Pharma», Paracetamol Orifarm «Orifarm Generics»

Mangel på Indivina

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.10.2019

Det er meldt mangel på Indivina 1 mg/5 mg og 2 mg/5 mg tabletter Pasienter som bruker Indivina bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med østradiolvalerat/medroksyprogesteronacetat, som er virkestoffet i Indivina. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Indivina «Orion»

Pinex Forte stikkpiller midlertidig utgått

Type: Generelt

Publisert første gang: 20.05.2019

Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller meldes midlertidig utgått Pasienter som bruker Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller bør få informasjon om at de kan få Paralgin Forte 400mg/30mg stikkpiller.

Lenke til SLV

Pinex Forte, Pinex Major «Actavis»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018

Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Nifenova i 30 mg og 60 mg er tilgjengelig. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må det vurderes om det må byttes til annen kalsiumkanalblokker. OBS! Det er blitt utlevert feil type tabletter fra apotek. Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter er ikke byttbare med Adalat Oros 20 mg.

Lenke til SLV

Adalat Oros «Bayer AB», Adalat Oros «Orifarm»

Mangel på Questran og Questran Loc

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.10.2018

Det er mangel på Questran 4 g pulver til mikstur og Questran Loc 4 g pulver til mikstur. Pasienter som bruker Questran og Questran Loc bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med kolestyramin, som er virkestoffet i Questran og Questran Loc. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Questran, Questran Loc «Cheplapharm»

Mangel på Stesolid injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2018

Det er for tiden mangel på Stesolid injeksjonsvæske, emulsjon. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. På grunn av begrenset tilgang til Stesolid 5 mg/ml injeksjonsvæske, emulsjon, er det godkjent med diazepam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning som alternativ. Dette er en vandig løsning som kan inneholde andre hjelpestoffer som propylenglycol, etanol og benzylalkohol. Vær oppmerksom på at benzylalkohol kan gi skadelige effekter hos nyfødte og premature barn.

Lenke til SLV

Stesolid «Actavis»

Mangel på Prednisolon 20 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.01.2018

Det er mangel på Prednisolon 20 mg tabletter, 25 stk og 100 stk. Prednisolon Alternova skal være tilgjengelig i alle styrker og pakningsstørrelser, men det er begrensede mengder tilgjengelig, i forhold til etterpørselen. Pasienter som bruker Prednisolon 20 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med prednisolon, som er virkestoffet i Prednisolon. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Prednisolon «Takeda»