Oppdatert fra Legemiddelverket: 31.03.2020, kl. 05:39

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Varsler fra Statens legemiddelverk

Rasjonering av metformin

Type: Generelt

Publisert første gang: 30.03.2020


Metformin-holdige preparater er underlagt rasjonering på utelevring fra apotek. Apotek kan kun levere ut for inntil 1 måneds forbruk om gangen


Varselet gjelder følgende preparater: Glucophage «Merck», Metformin Orifarm «Orifarm Generics», Metformin Sandoz «Sandoz», Metformin Vitabalans «Vitabalans»

Rasjonering av Plaquenil

Type: Generelt

Publisert første gang: 30.03.2020


Plaquenil er underlagt rasjonering fra apotek til pasient. Plaquenil og tilvarende kan kun leveres ut på blå resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Plaquenil «sanofi-aventis»

Rasjonering av Prednisolon

Type: Generelt

Publisert første gang: 30.03.2020


Prednisolon-holdige tabletter er underlagt rasjonering fra apotek til pasient. Apotek kan kun levere ut for inntil 1 måneds forbruk om gangen.


Varselet gjelder følgende preparater: Prednisolon «Takeda», Prednisolon Alternova «Alternova»

Ny kontraindikasjon ved bruk av Pradaxa

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 30.03.2020


Det er innført en ny kontraindikasjon ved samtidig bruk av dabigatraneteksilat (Pradaxa) og den faste dosekombinasjonen glekaprevir/pibrentasvir (Maviret).


Varselet gjelder følgende preparater: Pradaxa «Boehringer Ingelheim»

Esmya er midlertidig tilbaketrukket fra markedet etter ny melding om alvorlig leverskade

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 24.03.2020


Det er rapportert inn et nytt tilfelle om leverskade med påfølgende levertransplantasjon etter behandling med Esmya. Legemidlet er midlertidig tilbaketrukket mens det pågår en gjennomgang av nytte-risiko-forholdet. Pasienter på behandling med Esmya skal seponeres og foreta leverfunksjonsprøver.


Varselet gjelder følgende preparater: Esmya «Gedeon Richter»

Rasjonering av Sobril

Type: Generelt

Publisert første gang: 20.03.2020


Sobril er underlagt rasjonering fra apotek til pasient. Apoteket skal utlevere maksimalt 100 tabletter Sobril av gangen på hvit resept, med et intervall på minimum syv dager. Rasjoneringen gjelder alle styrker.


Varselet gjelder følgende preparater: Sobril «Pfizer»

Reseptbelagte paracetamol-holdige tabletter på rasjoneringslisten

Type: Generelt

Publisert første gang: 12.03.2020


Reseptbelagte paracetamol-holdige tabletter er underlagt rasjonering fra apotek til pasient: Det skal maksimalt utleveres 100 tabletter per ekspedering.


Varselet gjelder følgende preparater: Panodil, Panodil Zapp «GlaxoSmithKline Consumer Healthcare», Paracet «Karo Pharma», Paracetamol Orifarm «Orifarm Generics»

Mangel på Pneumovax

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.03.2020


Det er mangel på Pneumovax injeksjonsvæske. Preparatet bør hovedsaklig forskrives til pasienter med tilstander som gjør at de har høyere risiko for invasiv pneumokokksykdom. Se vedlagt lenke for veiledning.


Varselet gjelder følgende preparater: Pneumovax «MSD»

Mangel på Aduvanz

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.03.2020


Det er mangel på Aduvanz 30 mg og 70 mg kapsler. Pasienter som bruker Aduvanz 30 mg og/eller 70 mg kapsler bør få informasjon om at de kan få Elvanse 30 mg og/eller 70 mg kapsler, uten å kontakte rekvirent først. Det gis midlertidig refusjon av Elvanse 30 mg og 70 mg kapsler til pasienter over 18 år. Det er derfor ikke behov for å søke individuell refusjon for Elvanse 30 mg og 70 mg kapsler.


Varselet gjelder følgende preparater: Aduvanz «Shire»

Mangel på Tambocor 10 mg/ml injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.03.2020


Det er mangel på Tambocor 10 mg/ml injeksjonsvæske «Meda» til uke 12. Årsak til mangelen er forsinkelse i leveranse. Det er begrenset tilgang på Tambocor 10 mg/ml injeksjonsvæske frem til uke 12. Hvis ikke Tambocor 10 mg/ml injeksjonsvæske er tilgjengelig må annen behandling brukes.


Varselet gjelder følgende preparater: Tambocor «Meda»

Mangel på Constella

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.03.2020


Det er mangel på Constella 290 mcg kapsler Pasienter som bruker Constella bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med linaklotid, som er virkestoffet i Constella. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Constella «Allergan»

Nye anbefalinger for tofacitinib for å redusere risiko ved bruk

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 21.02.2020


Det er sett en doseavhengig økt risiko for alvorlig venøs tromboembolisme inkludert lungeemboli (noen med dødelig utfall) samt dyp venetrombose ved bruk av tofacitinib. Det er samtidig sett en økt risiko for alvorlige og dødelige infeksjoner. Det er ikke salgsstopp og tilbaketrekking av Xeljanz som tidligere varsel viste. Legemiddelverket beklager feilen.


Varselet gjelder følgende preparater: Xeljanz «Pfizer»

Mangel på Aimovig 70 mg injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.02.2020


Det er mangel på Aimovig 70 mg injeksjonsvæske «Novartis». Pasienter som bruker Aimovig bør få informasjon om at de kan få finske pakninger med erenumab, som er virkestoffet i Aimovig. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Aimovig «Novartis»

Risiko for forflytning av Nexplanon implantat (p-stav) som kan føre til skader på nerver eller blodårer

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 22.01.2020


Instruksjonene for innsetting og fjerning av Nexplanon er oppdatert for å redusere risikoen for forflytning av implantatet.


Varselet gjelder følgende preparater: Nexplanon «MSD»

Mangel på Elocon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.01.2020


Det er mangel på Elocon krem og salve. Andre kortikosteroider (sterke, gruppe III) er tilgjengelig


Varselet gjelder følgende preparater: Elocon «MSD»

Tilbakekalling av batch med Methylphenidate Teva 10 mg kapsler

Type: Salgsstopp og tilbaketrekking

Publisert første gang: 13.01.2020


Det er salgsstopp for Methylphenidate Teva 10 mg kapsler (batch A909021) fordi det er oppdaget tomme kapsler uten virkestoff i pakninger fra den nevnte batchen. Det ingen feil på kapsler med innhold. Pasienter som bruker Methylphenidate Teva 10 mg kapsler må oppfordres til å kontakte lege ved ubehag f.eks. forverring av symptomer eller abstinenssymptomer. Disse pasientene må få ny resept på et alternativt legemiddel. Pasienter må også levere inn aktuelle pakninger merket med batchnummer A909021 på nærmeste apotek så snart som mulig, når de har fått utlevert nytt legemiddel.


Varselet gjelder følgende preparater: Methylphenidate Teva «Teva»

Mangel på Petidin stikkpiller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 06.01.2020


Det er mangel på Petidin 100 mg stikkpiller. Sluttdatoen for mangelperioden er uvisst. Annen behandling er nødvendig.


Varselet gjelder følgende preparater: Petidin «Takeda»

Digoxin Takeda 62,5 mcg 100 tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 30.12.2019


Det er mangel på Digoxin Takeda 62,5 mikrogram. Forventet levering er i uke 9. Pasienter som bruker Digoxin bør få informasjon om at de kan få Digoxin DAK fra 2care4 eller Digoxin DAK fra Orifarm (selv om dette ikke står på byttelisten). Pasientene bør følges ekstra tett opp og kalles inn til serumkontroll én uke etter hver gang de bytter digoksinmedisin. Dersom de nevnte preparatene ikke lar seg skaffe må pasienten få andre medisiner eller behandling.


Varselet gjelder følgende preparater: Digoxin Takeda «Takeda»

Ibaril krem er midlertidig utgått

Type: Generelt

Publisert første gang: 18.12.2019


Ibaril 2,5 mg/g krem er midlertidig utgått Pasienter som bruker Ibaril bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med desoksymetason krem, som er virkestoffet i Ibaril. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Ibaril «sanofi-aventis»

Mangel på Syntocinon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2019


Det er mangel på Syntocinon 6,7 mcg/dose, 5 ml nesespray frem til 15.04.2020. Pasienter som bruker Syntocinon bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med oksytocin, som er virkestoffet i Syntocinon. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Syntocinon «Alfasigma»

Risiko for benigne- og maligne neoplasier

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 02.12.2019


Benigne- og maligne neoplasier er sett hos barn behandlet med mekasermin. Det har derfor kommet oppdaterte råd til leger om mekaserminbehandling.


Varselet gjelder følgende preparater: Increlex «Ipsen»

Mangel på Caverject Dual 10 mg og 20 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.12.2019


Det er mangel på Caverject Dual 10 mg og 20 mg, pulver til injeksjon, 2 sett. Pasienter som bruker Caverject bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med alprostadil, som er virkestoffet i Caverject Dual. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak Pasienter som bruker Caverject Dual 20 mg injeksjon bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med alprostadil 20 mg injeksjon på apoteket. Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.


Varselet gjelder følgende preparater: Caverject Dual «Pfizer»

Mangel på Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.12.2019


Det er mangel på Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Bricanyl injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger tilsvarende Bricanyl injeksjonsvæske. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Bricanyl «AstraZeneca»

Mangel på Penicillinmiksturer

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.11.2019


Det er mangel på Apocillin mikstur alle pakningsstørrelser, og Weifapenin 200 ml. Pasienter som bruker Apocillin eller Weifapenin mikstur bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med fenoksymetylpenicillin, som er virkestoffet i Apocillin og Weifapenin mikstur. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Apocillin «Actavis», Weifapenin «Mylan Healthcare Norge AS»

Risiko for doseringsfeil med metotreksat tabletter og ferdigfylte penner

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 18.10.2019


Tabletter og ferdigfylte penner med metotreksat skal kun brukes en gang i uken. La pasienten velge hvilken ukedag metotreksat skal tas.Informer om at det kan være livsfarlig å ta metotreksat hver dag og at lege må kontaktes umiddelbart ved mistanke om overdosering.


Varselet gjelder følgende preparater: Metex «Medac», Methotrexate «Teva», Methotrexate «Pfizer», Methotrexate Cipla «Cipla»

Mangel på ranitidin-holdige legemidler

Type: Generelt

Publisert første gang: 13.09.2019


Det er meldt mangel på alle ranitidin-holdige legemidler til uviss tid. Årsak til mangelen er funn av en forurensning ranitidin tabletter. Protonpumpehemmere som inneholder esomeprazol (Nexium, Emoprazol), pantoprazol (Somac, Pantoprazol), lansoprazol (Lanzo Melt, Lanzoprazol) eller omeprazol (Losec MUPS, Omeprazol) er tilgjengelige. Reseptfrie pakninger av legemidler som inneholder famotidin, esomeprazol, lansoprazol, omeprazol eller pantoprazol kan brukes. Disse er også omfattet av LUA-ordningen.


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline»

Leveringssvikt Naproxen tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2019


Det er mangel på Naproxen 250 mg og 500 mg tabletter. Pasienter som bruker Naproxen bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med naproksen, som er virkestoffet i Naproxen. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak Utenlandsk pakning Naproxen AL 500 mg 100 tabletter kan ikke forskrives elektronisk.


Varselet gjelder følgende preparater: Naproxen «Mylan», Naproxen-E «Mylan», Naproxen Orion «Aurobindo»

Mangel på Aurorix 150 mg og 300 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.09.2019


Det er mangel på Aurorix 150 mg og 300 mg tabletter Pasienter som bruker Aurorix 150 mg og 300 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med moklobemid, som er virkestoffet i Aurorix. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak Statens legemiddelverk godkjenner at utenlandske pakninger med moklobemid 150 mg og 300 mg tabletter kan utleveres på blå resept. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. Apotekene kan få tillatelse av Legemiddelverket til å bytte til et tilsvarende legemiddel med samme virkestoff uten å kontakte legen.


Varselet gjelder følgende preparater: Aurorix «Meda»

Mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 31.07.2019


Det er mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med tolterodin til 01.12.2019. Du bør informere pasientene om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Mangel på Metformin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.07.2019


Det er mangel på Metformin 500 mg, 850 mg og 1000 mg. Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut tabletter med metformin 500 mg, 850 mg og 1000 mg i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. Vedtaket er gyldig til 01.03.2020. Informer pasientene om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Glucophage «Merck»

Atozet har ikke lenger forhåndsgodkjent refusjon

Type: Refusjon

Publisert første gang: 15.07.2019


Ezetimib og atorvastatin i løs kombinasjon kan forskrives på blå resept. Prisen på Atozet er blitt vesentlig høyere enn prisen for ezetimib og atorvastatin kjøpt hver for seg. Atozet mister forhåndsgodkjent refusjon f.o.m. 15. juli 2019. Resepter som er forskrevet før denne dato, kan ekspederes på forhåndsgodkjent refusjon og har normal gyldighetstid på 12 måneder.


Varselet gjelder følgende preparater: Atozet «MSD»

Inegy har ikke lenger forhåndsgodkjent refusjon

Type: Refusjon

Publisert første gang: 15.07.2019


Ezetimib/Simvastatin Glenmark, Ezetimib/Simvastatin Krka og løs kombinasjon av ezetimib og simvastatin har forhåndsgodkjent refusjon. Prisen på Inegy er blitt vesentlig høyere enn prisen for disse alternativene. Inegy mister forhåndsgodkjent refusjon f.o.m. 15. juli 2019. Resepter som er forskrevet før denne dato, kan ekspederes på forhåndsgodkjent refusjon og har normal gyldighetstid på 12 måneder.


Varselet gjelder følgende preparater: Inegy «MSD», Inegy «Orifarm»

Mangel på Burinex tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 30.06.2019


Det er meldt mangel på Burinex 2 mg tabletter. Pasienter som bruker Burinex 2 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger tilsvarende Burinex 2 mg tabletter. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Burinex «Karo Pharma»

Pinex Forte stikkpiller midlertidig utgått

Type: Generelt

Publisert første gang: 20.05.2019


Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller meldes midlertidig utgått Pasienter som bruker Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller bør få informasjon om at de kan få Paralgin Forte 400mg/30mg stikkpiller.


Varselet gjelder følgende preparater: Pinex Forte, Pinex Major «Actavis»

Mangel på Dalacin liniment

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.04.2019


Det er mangel på Dalacin 10 mg/ml liniment, emulsjon, 60 ml. Pasienter som bruker Dalacin liniment bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med klindamycin, som er virkestoffet i Dalacin. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å finne et alternativ. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Dalacin «Pfizer»

Mangel på Fenemal 50 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.02.2019


Det er mangel på Fenemal 50 mg tabletter. Informer pasienter/dyreeiere om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må du vurdere bytte til annet preparat eller behandling. Vær oppmerksom på mulig endret effekt og kontroller eventuelt serumkonsentrasjonen.


Varselet gjelder følgende preparater: Fenemal «Takeda»

Mangel på Glucobay

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.02.2019


Det er mangel på Glucobay 50 mg og 100 mg tabletter. Pasienter som bruker Glucobay tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med akarbose som er virkestoffet i Glucobay.


Varselet gjelder følgende preparater: Glucobay «Bayer AB»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Nifenova i 30 mg og 60 mg er tilgjengelig. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må det vurderes om det må byttes til annen kalsiumkanalblokker. OBS! Det er blitt utlevert feil type tabletter fra apotek. Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter er ikke byttbare med Adalat Oros 20 mg.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB», Adalat Oros «Orifarm»

Mangel på Atenolol Mylan 25 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er mangel på Atenolol Mylan 25 mg tabletter. Pasienter som bruker Atenolol 25 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med atenolol 25 mg, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Atenolol «Mylan»

Mangel på Atenolol Mylan 100 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er mangel på Atenolol Mylan 100 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med atenolol 100 mg fra EU/EØS til 01.05.2020. •Pasienter som bruker Atenolol Mylan 25 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med atenolol på apoteket, som er det samme som Atenolol Mylan. •Det vil ikke alltid være utenlandske pakninger tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å finne et alternativ. •Diskuter eventuelle allergiproblemer med pasienten med tanke på at utenlandske pakninger med atenolol kan inneholde andre hjelpestoffer.


Varselet gjelder følgende preparater: Atenolol «Mylan»

Mangel på Calcium-Sandoz

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er mangel på Calcium-Sandoz 500 mg brusetabletter. Pasienter som bruker Calcium-Sandoz brusetabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med kalsium på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Calcium-Sandoz «Sandoz»

Mangel på Sinalfa 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.04.2018


Det er mangel på Sinalfa 5 mg tabletter. Pasienter som bruker Sinalfa 5 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med terazosin 5 mg, som er virkestoffet i Sinalfa. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Sinalfa «Amdipharm»

Mangel på Prednisolon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.01.2018


Det er mangel på Prednisolon 20 mg tabletter, 25 stk og 100 stk og 5 mg, 100 stk. Prednisolon Alternova skal være tilgjengelig i alle styrker og pakningsstørrelser, men det er begrensede mengder tilgjengelig, i forhold til etterpørselen. Pasienter som bruker Prednisolon 20 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med prednisolon, som er virkestoffet i Prednisolon. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Prednisolon «Takeda»