Terra-Cortril

Pfizer

Kortikosteroid, gruppe I (milde) + antibiotikum.

ATC-nr.: D07C A01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøk



Miljørisiko i Norge
 D07A A02
Hydrokortison
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av hydrokortison kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av hydrokortison kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at hydrokortison er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2018) er utarbeidet av Pfizer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

SALVE: 1 g inneh.: Hydrokortison 10 mg, oksytetrasyklinhydroklorid tilsv. oksytetrasyklin 30 mg, lettflytende paraffin, hvit vaselin.


Indikasjoner

Inflammatoriske, f.eks. allergiske og kløende lidelser i hud og mucosa når manifest eller mistenkt infeksjon foreligger og lidelsen ikke kan behandles separat. Seboreisk eksem. Intertrigo.

Dosering

Appliseres direkte eller ved hjelp av kompress på det affiserte og rengjorte området 2-3 ganger daglig. Som vedlikeholdsbehandling er 1-2 daglige applikasjoner tilstrekkelig.
Seponering: Brå seponering ved bedring bør unngås.
Administrering: Til bruk på huden.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Ulcus cruris og sårdannelser for øvrig. Hudinfeksjon forårsaket av ikke-følsomme bakterier, sopp eller virus (f.eks. tuberkulose, akutt herpes simplex, varicella, vaccinia).

Forsiktighetsregler

Overvekst av resistente mikroorganismer kan forekomme, spesielt Candida og Stafylokokker. Sees ikke rask effekt, bør annen behandling initieres. Ved hudirritasjon bør preparatet seponeres. Ved akutte purulente tilfeller kan steroider maskere infeksjon eller forsterke eksisterende infeksjon. Synsforstyrrelser kan forekomme. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Preparatet skal ikke brukes i og omkring øynene pga. risiko for glaukomutvikling. Forsiktighet med soling tilrådes under og noen dager etter avsluttet behandling pga. muligheten for økt fotosensibilitet. Bruk hos barn: Selv om det er lite trolig ved topikal bruk av lave doser, må en mulig risiko for systemisk effekt på tann- og skjelettutvikling tas i betraktning hos spedbarn og barn ≤8 år. Ved behandling av store hudområder og ved okklusjonsbehandling vil systemisk absorpsjon av kortikosteroidet øke, spesielt hos spedbarn og barn.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaring med topikal bruk av steroider og tetrasykliner hos gravide er utilstrekkelig. Dyrestudier viser reproduksjonstoksiske effekter av topikale kortikosteroider. Tetrasykliner gitt systemisk til gravide kan inkorporeres i benvev hos foster og forårsake misdannelser (redusert skjelettdannelse og benvekst, samt irreversible tannskader). Preparatet skal bare brukes under graviditet dersom fordelen vurderes å oppveie risikoen. Preparatet skal ikke brukes på store hudområder over lengre tid.
Amming: Kortikosteroider og tetrasykliner går over i morsmelk ved systemisk bruk, men hvor mye som går over ved topikal bruk er ukjent. Det er ikke klarlagt om det kan gi skadelige effekter på barn som ammes. Preparatet bør ikke brukes under amming dersom ikke fordelen oppveier en mulig risiko. Behandling av store hudområder over lengre tid og innsmøring på brystene må i tilfelle unngås.
Oksytetrasyklin|Hydrokortison

Bivirkninger

Allergiske reaksjoner, inkl. dermatitt, kan forekomme, men er sjeldne. Systemeffekter kan forekomme ved langvarig okklusjonsbehandling over store hudområder, først og fremst hos barn. Maskering og spredning av infeksjoner forårsaket av ikke-følsomme mikroorganismer. Maskering eller utvikling av kontakteksem. Lokale bivirkninger på hud, spesielt ved okklusjonsbehandling: Brennende følelse, kløe, irritasjon, tørrhet, follikulitt, hypertrikose, akneliknende utbrudd, hypopigmentering, perioral dermatitt, allergisk kontaktdermatitt, oppbløtning av hud, sekundærinfeksjon, hudatrofi, striae, miliaria. Preparatet bør seponeres ved slike reaksjoner. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Øye: Tåkesyn.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For glukokortikoider H02A B og tetrasykliner J01A

Egenskaper

Klassifisering: Kortikosteroid og bredspektret antibiotikum mot grampositive og gramnegative bakterier.
Virkningsmekanisme: Antiinflammatorisk, karkontraherende, kløestillende og antibakteriell virkning. Oksytetrasyklin hovedsakelig bakteriostatisk med inhibering av mikroorganismens proteinsyntese. Kryssresistens mellom tetrasykliner er vanlig.
Absorpsjon: Kan absorberes, se Bivirkninger.

Sist endret: 25.05.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.04.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Terra-Cortril, SALVE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
15 g
445692
SPC_ICON-
-
108,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

follikulitt (hårkjertelbetennelse, hårsekkbetennelse, hårrotsbetennelse): Betennelse i hårsekkene, den delen av overhuden som omslutter roten til et hår.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intertrigo: Utslett som forekommer der hvor hud ligger mot hud, slik som i armhuler, lyske, mellom tær osv. Forårsakes av fukt og friksjon, og overvekt er en predisponerende faktor. Symptomer er rødhet, kløe, svie og ofte væsking.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

varicella (vannkopper): Smitsom virussykdom (Varicella-zoster virus) som kjennetegnes av feber og utslett.