Spiseforstyrrelser

Hva er spiseforstyrrelser?

Spiseforstyrrelser vil si at du har et unormalt forhold til det å spise.

Hvis du har anoreksi (anorexia nervosa), vil du unngå å innta mat, og forsøke på forskjellige måter å gå ned i vekt.

Hvis du har bulimi (bulimia nervosa), har du tilbakevendende anfall hvor du først inntar en overdreven mengde mat, og deretter kaster opp eller tar avføringsmidler for å holde vekten nede.

Hvordan forløper sykdommen?

Spiseforstyrrelser opptrer særlig hos unge og yngre mennesker, og sykdommen forløper veldig forskjellig, men den er som regel langvarig. Alvorlige tilfeller av anoreksi kan være livsfarlige.

Hvem får sykdommen?

Risikoen for å få en spiseforstyrrelse er lavest for anoreksi: 0,5-1%. For bulimi er den 1-2%. Spiseforstyrrelser sees langt overveiende blant jenter og kvinner.

Hva er årsaken til spiseforstyrrelser?

Vi kjenner ikke den presise årsaken. Det er en viss arvelig tilbøyelighet, men sykdommen skyldes trolig at din psykologiske utvikling og kroppsoppfattelse er kraftig forstyrret.

Symptomer

Anoreksi: Du får et betydelig vekttap, opptil 15%, og en forvrengt oppfattelse av å være for tykk. Du trener voldsomt, og bruker avføringsmidler for å unngå å legge på deg av det du spiser. Hvis du er kvinne, vil du etterhvert miste menstruasjonen.


Bulimi: Du får hyppige spiseanfall, som blir utløst av en voldsom spisetrang. Du forsøker å unngå å legge på deg ved å kaste opp maten igjen, faste og lignende. Du får også en forvrengt kroppsoppfattelse.

Ved begge former for spiseforstyrrelser kan du få andre psykiske symptomer som angsttilstander, depresjon og tvangstanker.

Undersøkelser

Du må gjennom en grundig psykiatrisk vurdering og en generell helseundersøkelse for at legen skal kunne stille diagnosen, og vurdere hvor alvorlig sykdommen er. Det er viktig å få avklart om du har andre psykiske symptomer enn spiseforstyrrelsen.

Behandling

Den vesentligste behandlingen du vil få, er av psykologisk, pedagogisk og sosial art.


Medisinsk behandling:

Medisinsk behandling inngår kun som et ledd i din samlede behandling, og kan sjelden stå alene. Hvis du har anoreksi, får du medisin mot psykiske følgesymptomer som depresjon og tvangstanker. Hvis du har bulimi, får du medisin mot spiseanfall.

Sist revidert: 31.01.2017Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.


 
 
siden lastes