Høysnue

Hva er høysnue?

Høysnue (rhino-conjunctivitis) er en allergisk sykdom.

Hvordan forløper sykdommen?

Sykdommen starter oftest i skolealderen. Hos mange avtar symptomene noe i løpet av voksenalderen, men opp mot 40% kan utvikle astma, spesielt ved sterk høysnue.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få høysnue. Arvemessige forhold spiller imidlertid en stor rolle. Du har opp mot 50% risiko for å få høysnue, hvis begge foreldrene dine har allergi.

Hva er årsaken til høysnue?

Høysnue skyldes at du er allergisk mot små støvpartikler i luften, som kan komme fra:

 • planter (pollen)

 • dyr (dyrehår og flass)

 • sengetøy/tepper (husstøvmidd)

 • muggsopp (soppsporer).

Du har dannet spesielle antistoffer (IgE-antistoffer) rettet mot det som du er allergisk overfor. Antistoffene har stor virkning, fordi de kan få bestemte celler i kroppen (mastceller og basofile granulocytter) til å frigi kraftig virkende stoffer (spesielt histamin), som fremkaller symptomer på høyfeber og andre former for allergi.

Symptomer

Høysnue gir snue, nysing, tett nese og røde, kløende øyne. Livskvaliteten påvirkes ved middels alvorlig eller alvorlig høysnue. Man kan bli tung i hodet, få hodepine, konsentrasjons- og lesevansker, dårlig søvn og tretthet. Mange blir irritable. Symptomene påvirker arbeidsprestasjon, ikke minst hvis en eksamen kommer i en periode med allergi.

Hvis høysnuen skyldes pollen, kommer symptomene når de forskjellige vekstene blomstrer:

 • Vår: Trær, spesielt bjørk, or og hassel

 • Sommer: Gress

 • Sensommer: Urter, spesielt burot.

Dersom høysnuen skyldes dyr, støvmidd eller innendørs sopp, har du typisk symptomer hele året. Utendørs sopp har sesong sommer og høst.

Undersøkelser

I mange tilfeller kan legen stille diagnosen utifra sykehistorien, spesielt hvis symptomene skyldes pollen og opptrer i sesongen. I noen tilfeller utfører legen en allergitest, en såkalt prikktest, hvor du blir prikket i huden med forskjellige kjente allergiutløsende stoffer. Hvis du er allergisk, reagerer huden med det samme med kløe, lett hevelse og rødme som ved et myggestikk. Man kan få noenlunde de samme opplysningene ved å måle allergiantistoff i en blodprøve.

Behandling

Hva kan du gjøre selv?

Hvis du kan unngå å komme i nærheten av det du er allergisk overfor, er det det mest effektive, men ikke alltid det letteste. Utover det kan du:

 • Unngå aktiv og passiv røyking

 • Ved høysnue på grunn av pollen: Holde dører og vinduer lukket i perioder med høye pollentall, og vente med å lufte ut til sent om kvelden, etter at duggen er falt

 • Ved allergi overfor dyrehår: Unngå å ha pelsdyr i hjemmet - også andre dyr enn det du har fått konstatert allergi overfor

 • Ved allergi overfor husstøvmidd og muggsopp: Nedsette luftfuktigheten ved å sørge for god utlufting og unngå å tørke tøy innendørs, vaske dyner, puter og overmadrass, støvsuge grundig i soverom og eventuelt bruke et madrassovertrekk som små partikler fra husstøvmiddene ikke kan passere igjennom.

Medisinsk behandling:

Høysnue kan lindres med midler som demper den allergiske reaksjonen. Noen ganger er symptomene mer kroniske og kommer ikke i anfall, f.eks. ved allergi mot midd.

Lette tilfeller:

I de letteste tilfellene kan du ta tabletter med antihistaminer som virker ved å hemme virkningen av histamin. Tablettene motvirker symptomer fremkalt av histamin i hele kropppen. Antihistaminer finnes også til lokalbehandling i form av øyedråper eller nesespray.

Alvorligere tilfeller:

I litt alvorligere tilfeller kan tabletter og øyedråper tas samtidig. Er ikke det tilstrekkelig, kan du ha nytte av nesemidler med små mengder binyrebarkhormon. Denne behandlingen virker langsomt (over flere dager), men har en god effekt også på tett nese. Det finnes også nesespray som inneholder både antihistamin og binyrebarkhormon.

Alvorlige tilfeller:

I alvorlige tilfeller kan legen foreslå binyrebarkhormon som tabletter eller injeksjon. Hvis det er aktuelt, eller du har for mange bivirkninger eller besvær ved antihistamin og nesespray, kan du bli vaksinert. Denne formen for vaksinasjon kalles også for hyposensibilisering eller allergen immunterapi. Behandlingen nedsetter behovet for medisin - eller får medisinen til å virke bedre. Vaksinasjon virker spesielt godt ved allergi mot trær, gress og husstøvmidd. Den må gjennomføres i 3-5 år for å ha en varig effekt. Du kan få injeksjoner med det du er overfølsom for i gradvis stigende doser, så kroppen langsomt tilvennes. Dersom du har allergi mot gresspollen eller husstøvmidd, er det mulighet for en tilsvarende behandling i tablettform. Da må du hver dag i 3 år ta en tablett som inneholder ekstrakt fra gresspollen eller husstøvmidd.

Spesielle forhold hos barn

Allergivaksinasjon anvendes av praktiske grunner normalt ikke til barn under 5 år.

Sist revidert: 02.04.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.