Zinacef

2care4


Zinacef, PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1,5 g5 stk. (hettegl.)
109855
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 109855C