Oramorph

2care4


Oramorph, MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 mg/ml100 ml
398411
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 398411A