M-M-RVAXPRO

MSD Vaccins


M-M-RVAXPRO, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte + 2 separate kanyler)
089077
SPC -
-
varenr. 089077C