Leuprorelinacetat Aurora Medical

2care4


Leuprorelinacetat Aurora Medical, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i tokammersprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
3,75 mg1 stk. (tokammersprøyte)
075562
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 075562C
3 stk. (tokammersprøyte)
029180
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 029180C
11,25 mg1 stk. (tokammersprøyte)
486077
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 486077C