Ipstyl Autogel

2care4


Ipstyl Autogel, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
120 mg1 stk. (sprøyte)
565513
SPC H-resept
Byttegruppe
varenr. 565513C