Fludara

2care4


Fludara, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg20 stk. (blister)
123644
SPC H-resept
Byttegruppe
varenr. 123644C