Eligard

2care4


Eligard, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
45 mg1 sett (ferdigfylte sprøyter)
109380
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 109380C