CosmoFer

2care4


CosmoFer, INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg/ml5 × 2 ml (amp.)
526310
SPC -
Byttegruppe
varenr. 526310C