Rimstar

2care4

Tuberkulosemiddel.

ATC-nr.: J04A M06

 

Parallellimportert preparat

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J04A K02
Etambutol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av etambutol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Etambutol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at etambutol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.05.2019) er utarbeidet av Sandoz AS.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 J04A C01
Isoniazid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av isoniazid kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Isoniazid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at isoniazid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 29.05.2017) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 J04A K01
Pyrazinamid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av pyrazinamid kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Pyrazinamid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Pyrazinamid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.05.2019) er utarbeidet av Sandoz AS.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 J04A B02
Rifampicin
 
PNEC: 0,091 μg/liter
Salgsvekt: 81,9774 kg
Miljørisiko: Bruk av rifampicin gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Rifampicin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Rifampicin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 17.12.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte: Hver tablett inneh.: Rifampicin 150 mg, isoniazid 75 mg, pyrazinamid 400 mg, etambutolhydroklorid 275 mg. Se for øvrig pakningsvedlegget i pakningen.


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Rimstar «Sandoz»


Sist endret: 09.10.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Rimstar, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
60 stk. (blister)
525190
SPC_ICON-
Byttegruppe
656,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.
Dette er et parallellimportert preparat. Et parallellimportert preparat er lenket til SPC for et referansepreparat. Vær oppmerksom på at det parallellimporterte preparatet kan ha andre hjelpestoffer enn referansepreparatet, som kan føre til at utseende, administrering, oppbevaring og holdbarhet er forskjellig. Sjekk derfor alltid pakningsvedlegget.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

parallellimportert: Parallellimporterte legemidler er originallegemidler importert fra andre europeiske land der prisene er lavere enn i Norge. Et parallellimportert legemiddel inneholder akkurat samme virkestoff og i samme mengde og er ofte identiske med originallegemidlet, men kan ha en annen form, farge, hjelpestoff og preparatnavn enn originallegemidlet.