Provera

Pfizer

Progestogen.

ATC-nr.: G03D A02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER 10 mg: Hver tablett inneh.: Medroksyprogesteronacetat 10 mg, laktosemonohydrat 110 mg, sukrose 2 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Dysfunksjonelle uterinblødninger pga. for lav progesteronproduksjon. Gestagentest som et ledd i utredningen av sekundær amenoré. I kombinasjon med østrogener ved klimakteriske plager. Palliativ behandling av ukomplisert endometriose.

Dosering

Hormonterapi med østrogen/gestagen hos postmenopausale kvinner bør begrenses til laveste effektive dose og kortest mulig behandlingsvarighet iht. behandlingsmål og risiko for den enkelte, og behandlingen bør vurderes regelmessig. Det anbefales ikke å gi tilleggsbehandling med gestagener til kvinner uten intakt uterus, med mindre kvinnen tidligere har fått diagnostisert endometriose.
Dysfunksjonelle blødninger: 5-10 mg daglig i 5-10 dager fra 16. eller 21. dag i syklus. Behandlingen bør fortsette i minst 3 sykler. Se for øvrig spesiallitteratur. Bortfallsblødning oppstår vanligvis 3-7 dager etter at terapien er seponert.
Klimakteriske plager: Ved syklisk østrogenbehandling gis østrogen i 9 dager alene. Deretter gis 10 mg medroksyprogesteronacetat daglig i 12 dager. Etter 7 tablettfrie dager startes behandlingssyklus på nytt.
Palliativ behandling av ukomplisert endometriose: 10 mg 3 ganger daglig i 3-9 måneder. Behandlingen startes på menstruasjonens første dag.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene, alvorlig leversykdom, udiagnostisert vaginalblødning, kjent eller mistenkt graviditet, kjent eller mistenkt malignitet i mammae.

Forsiktighetsregler

Ved uterinblødning av ukjent etiologi bør ev. malign lidelse utelukkes. Malignitet i mammae og genitalia bør utelukkes før behandling institueres. Forsiktighet ved forskrivning til pasienter med diabetes (enkelte kan utvikle redusert glukosetoleranse), tromboemboliske sykdommer eller pågående leversykdom. Kvinner som har opplevd nedsatt stemningsleie ved behandling med gestagener eller p-piller, må følges opp under behandlingen. Dersom pasienten opplever plutselig tap av synet (helt eller delvis), eksoftalmus, diplopi eller migrene, må preparatet seponeres. Før reintroduksjon må papilleødem og vaskulære lesjoner i retina utelukkes. Kan gi noe væskeretensjon, og forsiktighet bør utvises ved tilstander som kan påvirkes av dette. Ved prøvetaking av vev fra endometriet eller endocervix bør det informeres om at medroksyprogesteronacetat kan redusere nivåene på følgende biologiske markører: Plasma/urin-steroider (kortisol, østrogen, pregnandiol, progesteron, testosteron), plasma/urin-gonadotropiner (LH og FSH), kjønnshormonbindende globulin, glukosebelastningsprøve, metyraponprøve. Det er vist en reduksjon i serumøstrogennivåer etter bruk av medroksyprogesteronacetat i.m., som kan resultere i redusert benmineraltetthet (BMD) hos premenopausale kvinner, og økt risiko for utvikling av osteoporose senere i livet. Pasientene bør innta tilstrekkelig med kalsium og vitamin D. Ved langtidsbehandling kan måling av BMD være nødvendig for visse pasienter. Behandling med østrogen/gestagen hos postmenopausale kvinner øker risikoen for brystkreft, og risikoen øker med behandlingsvarigheten. Det er sett en økning i unormale mammografiresultater som krevde ytterligere oppfølging. Ved langtidsbehandling med østrogen/gestagen er det sett økt risiko for hjerteinfarkt, koronar hjertesykdom, slag og venøs tromboembolisme (VTE). Økt risiko for slag og VTE er sett i løpet av første behandlingsår, og vedvarte i oppfølgingsperioden. Det er sett en potensiell risiko for kardiovaskulær morbiditet i første behandlingsår, og ingen fordeler. Kvinner >65 år som får østrogener med eller uten medroksyprogesteronacetat, har økt risiko for utvikling av sannsynlig demens eller mild kognitiv svekkelse. En fullstendig anamnese og familiehistorie bør foretas før ev. hormonterapi igangsettes. Behandling og regelmessige kliniske undersøkelser skal inkludere blodtrykk og undersøkelse av bryster, abdomen og underliv, inkl. livmorhalsundersøkelse. Preparatet skal ikke brukes ved overfølsomhet for laktose og sukrose.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se G03D A02
Medroksyprogesteronacetat metaboliseres in vitro primært ved hydroksylering via CYP 3A4. Spesifikke interaksjonsstudier er ikke utført. Sterkt enzyminduserende legemidler som fenobarbital, fenytoin, karbamazepin og rifampicin øker trolig metaboliseringen av gestagener.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Passerer placenta. Risiko ved bruk under graviditet er ikke fullstendig avklart. Tilfeller av misdannelser er rapportert hos barn eksponert for progestogener in utero. Kontraindisert ved graviditet.
Amming: Går over i morsmelk, men risiko for påvirkning av barnet er lite sannsynlig med terapeutiske doser.
Medroksyprogesteron

Bivirkninger

Gastrointestinale: Kvalme, dyspepsi. Hud: Hirsutisme, akne, alopesi, eksantem, pruritus, urticaria. Lever: Gulsott. Sentralnervesystemet: Svimmelhet, svette, tremor, insomni, somnolens, uro, nedstemthet. Sirkulatoriske: Tromboembolisme. Urogenitale: Uregelmessig, økt eller redusert vaginalblødning, «spotting», amenoré, endret utflod, sår på livmorhalsen, dysmenoré, manglende eggløsning, galaktoré, nedsatt libido. Øvrige: Vektøkning/-endring, hodepine, feber, tretthet, brystspenninger, væskeretensjon/ødem, redusert glukosetoleranse, påvirkning av laboratorietester (se Forsiktighetsregler), anafylaktisk reaksjon, angioødem.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For progestogener G03D

Egenskaper

Klassifisering: Progestogen.
Virkningsmekanisme: Transformerer et endometrium som på forhånd er proliferert med østrogener. Virker hemmende på gonadotropinutskillelsen og har en termogenetisk virkning.
Absorpsjon: Raskt. Cmax etter 1-4 timer.
Halveringstid: Ca. 50 timer.
Utskillelse: 44% via urin. Også via galle og feces.

Sist endret: 17.02.2014
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.01.2014


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Provera, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg40 stk. (blister)
500066
SPC_ICONBlå resept
-
126,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, fravær av menstruasjon): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

bmd: (BMD: Bone Mineral Density) BMD står for benmineraltetthet og er et mål på hvor holdbart skjelettet er. Den måles ved å ta røntgenbilde av skjelettet. BMD-måling brukes for å undersøke om man har benskjørhet.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

cyp (cytokrom p-450, cyp450): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

diplopi (dobbeltsyn): Dobbeltsyn.

dysmenoré (menstruasjonssmerter, smertefull menstruasjon, menssmerter): Menstruasjonssmerter. Verkende eller krampeaktig smerte som oppstår under menstruasjon. Kan deles inn i primær eller sekundær dysmenoré. Vanlig dysmenoré er ofte primær, men hvis det finnes en kjent årsak til smertene som en sykdom, kalles den sekundær.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

endometriose: Tilstand der livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren. Blant annet kan den begynne å vokse på eggstokkene eller egglederne. Dette gir ofte opphav til sterke smerter ved menstruasjon.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

fsh (follikkelstimulerende hormon): Hypofysehormon som stimulerer til dannelse av kjønns- og støtteceller i eggstokker og støtteceller i testikler.

galaktoré: Utskillelse av melk fra brystene uten at man ammer. Kan i spesielle tilfeller også ramme menn.

gonadotropin: Gonadotropiner er hormoner som påvirker kjønnskjertlenes funksjon. Kjønnskjertlene er eggstokkene hos kvinner og testiklene hos menn. Disse hormonene stimulerer blant annet sædproduksjon hos menn, og eggdannelsen hos kvinner.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lh (luteiniserende hormon): Hormon som utskilles av hypofysen og regulerer dannelsen av kjønnshormoner i testiklene og eggstokkene. Hormonet setter blant annet i gang eggløsningen.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

nedsatt libido (redusert libido, nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst): Nedsatt seksuell lyst.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.