Penomax

Orion

Amidinopenicillin.

ATC-nr.: J01C A08

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER, filmdrasjerte 200 mg og 400 mg: Hver tablett inneh.: Pivmecillinamhydroklorid 200 mg, resp. 400 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Ukompliserte urinveisinfeksjoner i nedre deler av urinveiene.

Dosering

Ungdom og voksne, inkl. eldre: 200-400 mg 3 ganger daglig.
Barn >5 år: 200 mg 3 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering: Tas med minst 1/2 glass vann i sittende eller stående stilling. Dersom tabletten blir sittende fast kan vedvarende kontakt med slimhinnene forårsake irritasjon og sårdannelse i spiserøret. Bør helst tas med mat for å unngå gastrointestinale forstyrrelser. Tablettene kan, hvis nødvendig, knuses eller slemmes opp i vann, men smaken er vond. Pakningsvedlegget bør leses nøye før bruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for penicillin, cefalosporin eller innholdsstoffene. Øsofagusstrikturer og/eller obstruktive endringer i mage-tarmkanalen (vedvarende kontakt mellom tablett og slimhinne kan gi irritasjon og sårdannelse). Sjelden genetisk stoffskiftefeil som karnitintransportørdefekt eller organisk aciduri som metylmalonsyreuri og propionsyreemi.

Forsiktighetsregler

Mulig kryssallergi med andre penicillinderivater eller cefalosporiner. Forsiktighet utvises ved karnitinmangel, ustabil diabetes mellitus eller unormalt lav muskelmasse. Symptomer på karnitinmangel inkluderer muskelsmerter, fatigue og forvirring. Langtidsbruk (>3 uker) eller hyppig gjentagende behandling bør unngås. Kan være forbundet med akutte anfall av porfyri. Bør ikke brukes ved porfyri. Diaré/pseudomembranøs kolitt forårsaket av Clostridium difficile kan forekomme. Pasienter med diaré overvåkes nøye. Dersom diaré oppstår under/etter bruk, bør mulighet for pseudomembranøs kolitt overveies og hensiktsmessige tiltak iverksettes.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J01C A08
Metotreksatutskillelse kan reduseres ved samtidig bruk. Dersom samtidig bruk anses nødvendig bør metotreksatnivåene overvåkes nøye. Probenecid reduserer utskillelsen av penicilliner og øker nivåene av antibiotika i blodet. Bakteriedrepende effekt av penicillin kan bli hindret ved samtidig bruk av legemidler med bakteriostatisk effekt, f.eks. erytromycin og tetrasykliner. Samtidig bruk av valproat eller andre legemidler som frigjør pivalinsyre kan gi økt risiko for karnitinmangel og bør unngås.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data indikerer ingen misdannelser/føto-/neonatal toksisitet. Dyrestudier viser ingen reproduksjonstoksiske effekter. Kan brukes under graviditet, hvis klinisk nødvendig.
Amming: Mecillinam utskilles i morsmelk, men det forventes ingen effekt på nyfødte/spedbarn som ammes ved terapeutiske doser. Kan brukes ved amming.
Fertilitet: Kliniske studier på fertilitet er ikke utført. Én preklinisk studie viste ingen effekt på fertilitet hos rotte.
Pivmecillinam

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært sjeldneEosinofili, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
VanligeDiaré, kvalme, oppkast
Svært sjeldneØsofagitt
Generelle
Svært sjeldneLegemiddelfeber
Hud
Mindre vanligeUtslett
SjeldneUrticaria
Immunsystemet
Svært sjeldneAnafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
Svært sjeldneCandida-superinfeksjoner
Lever/galle
Svært sjeldneUnormal leverfunksjon
Stoffskifte/ernæring
SjeldneSymptomer forårsaket av karnitinmangel
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, kvalme, oppkast
Mindre vanlige
HudUtslett
Sjeldne
HudUrticaria
Stoffskifte/ernæringSymptomer forårsaket av karnitinmangel
Svært sjeldne
Blod/lymfeEosinofili, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
GastrointestinaleØsofagitt
GenerelleLegemiddelfeber
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
InfeksiøseCandida-superinfeksjoner
Lever/galleUnormal leverfunksjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, brekninger, gastritt. Akutte reaksjoner hovedsakelig forårsaket av overfølsomhet.
Behandling: Symptomatisk og støttende.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For beta-laktamantibakterielle midler, penicilliner J01C

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Inaktivt prodrug, pivmecillinam hydrolyseres raskt til den aktive formen mecillinam som hemmer celleveggsyntesen ved å binde til PBP2. Hovedsakelig baktericid effekt. Virker mot gramnegative bakterier. Synergistisk effekt mot Enterobacteriaceae ved kombinasjon av mecillinam og andre betalaktamantibiotika.
Absorpsjon: 60-80%. 200 mg peroralt gir Cmax (ca. 2,3 μg/ml) etter 1-2 timer.
Proteinbinding: 5-10%.
Halveringstid: 1-1,5 timer.
Metabolisme: Inaktiveres i ulik grad av betalaktamaser. Prevalens av ervervet resistens kan variere geografisk/tidsmessig for utvalgte arter, lokal informasjon om resistens er ønskelig.
Utskillelse: Uendret via urin (50%), liten mengde via gallen. Pivalinsyre frigis ved hydrolyse av pivmecillinam og utskilles delvis som karnitinkonjugat. Etter 7-10 dagers behandling med høyeste anbefalte dose vil karnitinlagrene reduseres med 10%.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen (blister/tett lukket boks) for å beskytte mot fuktighet.

Sist endret: 21.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.01.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Penomax, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg20 stk. (blister)
148263
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
136,60 (trinnpris 81,10)C
30 stk. (blister)
148274
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
186,80 (trinnpris 110,70)C
100 stk. (boks)
148285
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
537,90 (trinnpris 284,30)C
400 mg10 stk. (blister)
082939
SPC_ICON-
Byttegruppe
136,80C
10 stk. (boks)
520187
SPC_ICON-
Byttegruppe
136,80C
15 stk. (blister)
405369
SPC_ICON-
Byttegruppe
187,10C
15 stk. (boks)
192452
SPC_ICON-
Byttegruppe
187,10C
20 stk. (blister)
037995
SPC_ICON-
Byttegruppe
237,30C
20 stk. (boks)
407181
SPC_ICON-
Byttegruppe
237,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.