Virkestoff: Abakavir, Lamivudin, DolutegravirPakningsvedlegg