Oppdatert fra Legemiddelverket: 17.11.2019, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Pasientvarsler fra Legemiddelverket

Catapresan 25 mikrog tabletter avregistreres

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.11.2019


Catapresan 25 mikrog tabletter avregistreres. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.


Varselet gjelder følgende preparater: Catapresan «Boehringer Ingelheim»

Risiko for doseringsfeil med metotreksat tabletter og ferdigfylte penner

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 18.10.2019


Metotreksat tabletter og ferdigfylte penner skal kun brukes én gang i uken. Velg deg en fast ukedag å ta metotreksat. Daglig bruk av metotreksat kan være livsfarlig. Søk umiddelbart legehjelp ved hvis du mistenker at du har tatt for mye. Ta kontakt med legen din om du har spørsmål om bruk av metotreksat.


Varselet gjelder følgende preparater: Metex «Medac», Methotrexate «Teva», Methotrexate «Pfizer», Methotrexate Cipla «Cipla»

Mangel på Indivina

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.10.2019


Det er meldt mangel på Indivina 1 mg/2,5 mg tabletter og Indivina 2 mg/5 mg tabletter Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med østradiolvalerat/medroksyprogesteronacetat. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Indivina «Orion»

Mangel på Dermovat salve og krem

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.10.2019


Det er mangel på Dermovat 0,05% salve og krem Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med klobetasol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Dermovat «GlaxoSmithKline»

Persantin Retard avregistreres

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.09.2019


Persantin Retard tabletter (dipyridamol) avregistreres. Det finnes ikke tilsvarende alternativer til Persantin Retard. Kontakt legen din for videre oppfølging.


Varselet gjelder følgende preparater: Persantin Retard «Boehringer Ingelheim»

Mangel på ranitidin-holdige legemidler

Type: Generelt

Publisert første gang: 13.09.2019


Det er meldt mangel på alle ranitidin-holdige legemidler til uviss tid. Årsak til mangelen er funn av en forurensning ranitidin tabletter. Mangel på ranitidin-holdige legemidler kan medføre at apoteket anbefaler deg andre reseptfrie medisiner med lik effekt. Reseptfrie pakninger av legemidler som inneholder famotidin, esomeprazol, lansoprazol, omeprazol eller pantoprazol kan brukes. Disse selges også i daglivarebutikker, kiosker og bensinstasjoner gjennom LUA-ordningen. Du eller apoteket må kontakte legen for å få en ny resept dersom alternativene i punktet over ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline», Ranitidin «ratiopharm»

Mangel på Finasterid tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2019


Det er mangel på Finasterid 5 mg tabletter Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med finasterid. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Finasterid «Actavis»

Leveringssvikt Naproxen tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2019


Det er mangel på Naproxen 250 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med naproxen. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Naproxen «Mylan», Naproxen-E «Mylan», Naproxen Orion «Aurobindo»

Mangel på Aurorix 150 mg og 300 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.09.2019


Det er mangel på Aurorix 150 mg og 300 mg tabletter Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. På grunn av mangelen på Aurorix 150 mg og 300 mg kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med moklobemid tabletter, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig. Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og samme virkning. Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Aurorix «Meda»

Mangel på Paracet mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.08.2019


Det er mangel på Paracet 24 mg/ml mikstur Det kan være at du får utlevert Pinex mikstur eller Paracetamol Norfri mikstur i stedet for Paracet mikstur (500 ml og 60 ml). Andre alternativer med paracetamol (stikkpiller, brusetabletter og smeltetabletter) er tilgjengelig. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Paracet «Karo Pharma»

Mangel på Metformin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.07.2019


Det er mangel på metformin preparater i styrkene 500 mg,850 mg og 1000 mg. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. Dersom det ikke finnes andre styrker eller pakningsstørrelser med metformin tabletter kan apotekene tilby deg utenlandske pakninger med metformin 500 mg, 850 mg eller 1000 mg tabetter. Dersom apotekene ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Glucophage «Merck», Metformin «Karo Pharma»

Mangel på Ventoline inhalasjonsvæske 1mg/ml, 2 mg/ml og 5 mg/ml

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.07.2019


Det er mangel på Ventoline inhalasjonsvæske 1mg/ml, 2 mg/ml og 5 mg/ml. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med salbutamol, dersom de utenlandske pakningene er tilgjengelig. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.


Varselet gjelder følgende preparater: Ventoline «GlaxoSmithKline»

Pinex Forte stikkpiller midlertidig utgått

Type: Generelt

Publisert første gang: 20.05.2019


Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller meldes midlertidig utgått. Apoteket kan derfor tilby deg Paralgin Forte 400mg/30mg stikkpiller i stedet. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.


Varselet gjelder følgende preparater: Pinex Forte, Pinex Major «Actavis»

Mangel på Vitaros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.04.2019


Det er mangel på Vitaros 3 mg krem. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med alrpostadil, dersom de har utenlandske pakninger tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Vitaros «Ferring Legemidler AS»

Mangel på Fenemal 50 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.02.2019


Det er mangel på Fenemal 50 mg tabletter. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket eller legen din må behandle deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Fenemal «Takeda»

Mangel på Glucobay

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.02.2019


Det er mangel på Glucobay 50 mg og100 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med akarbose dersom de har utenlandske pakningene er tilgjengelig. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.


Varselet gjelder følgende preparater: Glucobay «Bayer AB»

Mangel på Imurel

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.02.2019


Det er mangel på Imurel 25 mg og 50 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger tilsvarende Imurel 50 mg tabletter. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Imurel «Aspen»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Nifenova i 30 mg og 60 mg er tilgjengelig. Du kan også få utenlandske pakninger på apoteket eller at legen din må behandle deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. Hvis du har fått utlevert Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter fra apoteket, må du kontakte lege for å vurdere videre behandling. Disse tablettene er ikke likeverdige med Adalat Oros 20 mg.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB», Adalat Oros «Orifarm»

Mangel på Carduran CR 4 mg og 8 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Carduran CR 4 mg og 8 mg. Det er uvisst når Carduran CR er tilbake. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Carduran CR «Pfizer»

Mangel på Calcium-Sandoz

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er mangel på Calcium-Sandoz 500 mg brusetabletter. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Calcium-Sandoz «Sandoz»

Mangel på Sinalfa 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.04.2018


Det er mangel på Sinalfa 5 mg tabletter. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. På grunn av mangelen på Sinalfa 5 mg tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger.Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Sinalfa «Amdipharm»

Mangel på Prednisolon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.01.2018


Det er mangel på Prednisolon 20 mg tabletter, 25 stk og 100 stk. Apoteket kan derfor tilby deg utenlandske pakninger med prednisolon, dersom de har utenlandske pakningerne er tilgjengelig. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.


Varselet gjelder følgende preparater: Prednisolon «Takeda»