Organisasjoner

WHO Collaborating Center for Drug Statistics Methodology

Divisjon for epidemiologi

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Marcus Thranesg. 6

Postboks 4404 Nydalen

0403 Oslo

Telefon: 21 07 81 60

Telefaks: 21 07 81 46

E-post: whocc@fhi.no

www.whocc.no