Organisasjoner

Sykehusapotekene ANS

Oslo City

Stenersg. 1 A, 9. etg.

Postadr.: Stenersg. 1, postkasse 79

0050 Oslo

Telefon: 23135200

Telefaks: 23135201

E-post: post@sykehusapotekene.no

www.sykehusapotekene.no