Organisasjoner

Statens legemiddelverk

Strømsv. 96

Postboks 240 Skøyen

0213 Oslo

Telefon: 22 89 77 00

E-post: post@legemiddelverket.no

www.legemiddelverket.no