Organisasjoner

Statens helsetilsyn

Calmeyersg. 1

Postboks 8128 Dep.

0032 Oslo

Telefon: 21 52 99 00

Telefaks: 21 52 99 99

E-post: postmottak@helsetilsynet.no

www.helsetilsynet.no