Organisasjoner

Senter for farmasi

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Bergen

Kjemisk institutt

Allég. 41

5007 Bergen

Telefon: 55 58 29 99

Telefaks: 55 58 94 90

E-post: post@farmasi.uib.no

www.uib.no/farm