Organisasjoner

Seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi

Postboks 1119 Blindern

0317 Oslo

Telefon: 22 84 46 72

Telefaks: 22 84 46 70

E-post: lasses@odont.uio.no

http://www.odont.uio.no/iko/om/organisasjon/fagavd/farmakologi-farmakoterapi/