Organisasjoner

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Øst-Norge (REK Øst)

Fredrik Holsts hus/Ullevål terrasse,

Ullevål Universitetssykehus HF

Kirkev. 166

Postboks 1130 Blindern

0318 Oslo

Telefon: 22 84 46 67

Telefaks: 22 84 46 61

E-post: i.s.nyquist@medisin.uio.no

www.etikkom.no