Organisasjoner

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge (REK Nord)

MH-bygget, Breivika

Det medisinske fakultet

Universitetet i Tromsø

9037 Tromsø

Telefon: 77 64 48 76

Telefaks: 77 64 53 00

E-post: rek-nord@fagmed.uit.no

www.etikkom.no