Organisasjoner

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge (REK Midt-Norge)

Røde Kors-bygget 3. etg., St. Olavs Hospital

Det medisinske fakultet

Medisinsk teknisk forskningssenter

7489 Trondheim

Telefon: 73 86 71 52, 73 86 97 49

Telefaks: 73 86 72 89

E-post: rek-4@medisin.ntnu.no

www.etikkom.no