Organisasjoner

Norsk Pasientskadeerstatning

Holbergsg. 1

Postboks 3 St. Olavs plass

0130 Oslo

Telefon: 22 99 45 00

Telefaks: 22 99 45 90

E-post: npepost@npe.no

www.npe.no