Organisasjoner

Norsk Farmasøytisk Selskap

Slemdalsv. 1

Postboks 5070 Majorstuen

0301 Oslo

Telefon: 21 62 02 23

Telefaks: 22 60 81 73

E-post: farm-sel@online.no

www.nfs.no